Vilken SiloSolve ska jag välja?

Vilken SiloSolve® passar dig?

SiloSolve® FC

Ekogodkänd

När du vill ha skydd mot varmgång samt möjlighettill tidig öppning av silon

SiloSolve® MC

Ekogodkänd

När ts-halten är under 30%!

SiloSolve® OSOm du ofta får mögel i översta lagret av silon.

SiloSolve® Produktguide

SiloSolve® FC

  • Skydd vid tidig öppning
  • Högre näringsvärde
  • Gott skydd mot varmgång

SiloSolve® MC

  • Startsnabb
  • Dubbelt skydd mot klostridier
  • Prisvärd

SiloSolve® OS

  • Extra skydd för översta lagret
  • Syreförbrukning i silon
  • Gott skydd mot varmgång

SiloSolve produceras av Christian Hansen som är ett erkänt och väletablerat namn på ensileringsmarknaden. Deras produkter har i vetenskapliga försök visat sig mycket effektiva. Produkterna är grödspecifika och valet av bakterier är noggrant anpassat såväl för typen av gröda som för dess torrsubstans.