Vilken SiloSolve ska jag välja?

SiloSolve® är enkelt att använda

När biologiska ensileringsmedel används är det förutom valet av bakterier viktigt att tillsätta rätt mängd bakterier per ton grönmassa för att nå full effekt. SiloSolve levereras i påsar innehållandes ett pulver som du enkelt löser upp i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Slå i lösningen tillsammans med resterande mängd vatten i behållaren på maskinen. Blandar sig gör det på vägen ut till fältet och när du kör på fältet.

Mängden vatten som bakterierna löses upp i och som sedan appliceras i grönmassan är valfritt. En större volym vätska ökar säkerheten för att lösningen appliceras jämt i grönmassan. Därför rekommenderas doseringen till 4 liter/ton grönmassa. Vid exakthackad gröda kombinerat med finkalibrerad doseringsutrustning kan dock doseringsvolymen minskas. Vid mycket svåra ensileringsförhållanden blandas lösningen som vanligt, och doseringen ökas med fördel till 6 liter per ton grönmassa.

Antal påsar SiloSolve som ska tillsättas

En påse à 100 g SiloSolve behandlar 50 ton grönmassa. Tabellen anger antalet påsar som ska lösas i behållaren vid olika doserings- och behållarvolymer. Välj doseringsvolym per ton grönmassa och läs sedan i kolumnen för tankens storlek. Observera att tabellen inte gäller för SiloSolve OS.

Produktöversikt

SiloSolve FC & FC Eko

  • Skydd vid tidig öppning
  • Högre näringsvärde
  • Gott skydd mot varmgång

SiloSolve OS

  • Extra skydd för översta lagret
  • Syreförbrukning i silon
  • Gott skydd mot varmgång

SiloSolve MC

  • Startsnabb
  • Dubbelt skydd mot klostridier
  • Prisvärd

SiloSolve produceras av Christian Hansen som är ett erkänt och väletablerat namn på ensileringsmarknaden. Deras produkter har i vetenskapliga försök visat sig mycket effektiva. Produkterna är grödspecifika och valet av bakterier är noggrant anpassat såväl för typen av gröda som för dess torrsubstans.