Utfodringsguideför Fiol Fårfoder

Kraftfoder Koncentrat+ Spannmål Mineralfoder

Tacka

Fiol Vital Kg/dag Fiol Får Kg/dag Protein Balans /Soja Kg/dag Deltamin Får2 g/dag
Ökar hullet/Flushing 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 5-20/5-25
Lågdräktighet Långsam tillvänjning fr. 8 v före lamning 0,3 0,3-0,4 5-20
Högdräktighet3 Från ca 6 v före lamning. Vid behov ge Ketoglyk4. Ger lammen bästa start  1,1  1,2-1,5 5-20
Lamning/Digivning3 Tackans behov ökar fort inför lamning. Ge vid behov Ketoglyk4. Fiol gynnar mjölkproduktion & fruktsamhet.  1,0-2,0  1,1-2,1 5-25

Lamm

Tillväxt Från dag 1 för högsta tillväxt Fri tillgång
Slutgödning Välj Fiol efter tillväxthastighet & behov 0,4-1,0 0,4-1,0 0,4-1,1 5-15

Bagge

Underhåll Ökar hullet inför betäckningssäsong 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 5-20
Betäckning Optimerad hälsa och prestation 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,1 5-20

Bete

Erbjud alltid Deltamin Mineralfoder på betet
Tacka Stödutfodra vid dåligt bete Beror på betet Beror på betet 5-25
Lamm Ges i lammgömma för hög tillväxt/vid dåligt bete 0,4-1,0 0-0,5 5-15
  1. Inblandning av 20-40% Fiol Blanda i Korn (120 g Rp/kg ts).
  2. Deltamin Får finns med eller utan tillsatt koppar.
  3. Anpassa alltid utfodringen av tackorna efter hur många lamm hon väntar. Öka successivt.
  4. Tillskottsutfodra Ketoglyk ett blodsockerhöjande energitillskott för tackor i negativ energibalans.