Tillskott & Mineraler för får

Behovet av mineraler och vitaminer samt foderintag och grovfoderpartier varierar över året. Balansera foderstaten till dina får med tillskottsprodukter ur vårt sortiment.

Mineraler

Vi har flera välbalanserade mineralfoder för får. Mineraler och vitaminer är viktiga för alla individer oavsett produktionsnivå för optimal tillväxt, reproduktion och bättre hälsa.

Tillskott av mineraler behövs både under betes- och stallsäsong. 

Vitaminer

Det finns tillfällen, som exempelvis betäckning, lamning, hög tillväxt eller hög andel hemmaproducerat foder, då djuren svarar positivt på ett extra tillskott av vitaminer. Vi kan erbjuda dig både torra och flytande vitaminfoder.

Ketoglyk Energitillskott

Ketoglyk är ett flytande, mycket smakligt blodsockerhöjande energitillskott som tillför extra energi i en smaklig flytande form som samtidigt håller blodsockernivån på en lagom nivå. Dessa båda egenskaper är viktiga för att undvika viktförlust och dålig aptit.

Lammomel lammnäring

Lammomel är en skummjölksbaserad mjölkersättning med en hög nivå av både fett och protein. Fårmjölk är naturligt fet och för lamm som föds under den kalla delen av året är det viktigt med en god energitillförsel för att få en bra start i livet. Balansen mellan fett och protein är väl anpassad för en hög tillväxt.

Ensilering​smedel

För att bevara näringen i det skördade grovfodret krävs en snabb och lyckad ensilering. Med hjälp av ett effektivt ensileringsmedel styrs processen snabbt åt rätt håll och man kan på så vis förhindra att stora pengar går rakt upp i luften. Detta ser du genom att djuren konsumerar bättre och producerar mera samtidigt som ensilaget blir mera lagringsstabilt. 

Vallfrö

Grovfodret är grunden till en lönsam lammproduktion. Läs om våra vallfröblandningar och vilka vi i första hand rekommenderar för får & lamm.

Saltsten

Erbjud alltid djuren en saltsten utöver vanligt foder och mineralfoder. Extra viktigt är detta för bagglammen som annars lätt drabbas av urinsten. Salttillskottet ökar vattenkonsumtionen och problemet kan undvikas.

Saltstenar finns såväl med som utan koppar.