Praktisk utfodringsguide för får och lamm

Tacka med lamm

Tackan

Påbörja dräktighetsutfodringen senast 6-8 veckor innan lamning. Undvik överutfodring av tackor som bara ska ha ettlamm. Överutfodring kan ge problem vid lamning. Samtidigt är risken stor att en underutfodrad tacka producerar för lite råmjölk och föder för små och svaga lamm vilket påverkar lammöverlevnaden negativt. För att hitta rätt utfodringsnivå är det bra att scanna tackan för att se hur många lamm hon bär på. När tackan börjar ge di ökar näringsbehovet och det ställer krav på ett väl sammansatt kraftfoder.

Efter lamning finns det utrymme för en större grovfoderkonsumtion som tackan kan utnyttja förutsatt att grovfodret håller en bra kvalitet.

Bagge

Baggen

En bagge ska vara i god kondition för att orka med hela betäckningssäsongen. Tillåt någon månads tillvänjning
av det kraftfoder han ska äta under betäckningsperioden. Vid starten av betäckningssäsongen bör han vara strax över normalhull.

Året runt ska baggen erbjudas ett vitaminiserat mineralfoder, saltsten och friskt vatten. Det håller honom i en normal vitamin- och mineralstatus även under den mest påfrestande tiden.

Två små vita lamm

Lammet

Den viktiga råmjölken
Under de första levnadstimmarna är det viktigt att lammet får i sig råmjölk. Råmjölken förser lammet med antikroppar som bygger upp immunförsvaret samt fyller på lammets energireserv. En bra mängd är 2 dl per kg kroppsvikt det första dygnet. Svaga lamm med låga födelsevikter riskerar att inte få i sig tillräckligt. Se till att alltid ha råmjölk av bra kvalitet i frysen.

Utfodra för hög tillväxt
Erbjud Fiol Vital från dag 1 och fortsätt under hela diperioden för att utnyttja det unga lammets tillväxtpotential. En hög och tidig kraftfoderkonsumtion gynnar lammets tillväxt och vommens utveckling vilket underlättar vid avvänjningen. För att upprätthålla en hög och balanserad tillväxt fortsätt med Fiol Vital även efter avvänjningen.

Komplettera med lammnäring
Om tackan drabbas av juverinflammation eller om hon inte har tillräckligt med mjölk till exempel vid trillingfödslar är det bra att ge lammen mjölkersättning Fiol Lammnäring.