VitaminerVid produktionstoppar & sjukdomar

Med de högproducerande värphöns, kycklingar och kalkoner som vi har i produktion är det ofta vi får frågan om man har nytta av att ge djuren extra vitaminer. I det foder djuren äter bör alla nödvändiga vitaminer ingå och det i en tillräcklig mängd.

Ja, det är alldeles riktigt att fråga sig det ovanstående, men vi kan också fråga oss:

  • Hur kan vi med extra vitamindosering undvika att djuren får onödiga störningar?
  • Hur kan vi med vitamindosering hjälpa djuren att så snabbt som möjligt återhämta sig från en störning? Störningar som stress (flyttstress, värmestress), vaccination  (IB- och koccidiosvaccination), sjukdomsutbrott samt vid eventuella störningar i foderkonsumtionen.

En stötdosering kan påverka fåglarna på ett helt annat sätt än en jämn tillgång via foder. Vid tillfälliga störningar och sjukdomsutbrott kan dessutom djurens förmåga att absorbera eller själv bilda vitaminerna vara begränsad och flera av dessa fall får då en positiv effekt av att ge en tillfälligt högre dos.

Mer info och förslag på dosering hittar du i vår broschyr Nytt och Nyttigt om Fjäderfä.  

Flytande vitaminer

Deltavit E-Se

Flytande E-vitamin med selen. Används till snabbväxande djur för att förhindra muskelproblem och gynna immunförsvaret.

Hur används Deltavit E-Se?

För dig som har matfågel:
En kombination av Deltavit B och Deltavit E-Se används till 20 000 slaktkycklingar för att ges under en dag enligt följande tabell:

Ålder, dagar71421
Deltavit B1 l2 l2 l
Deltavit E-Se0,25 l0,5 l0,5 l

För dig som har kalkoner:
Blanda 1 liter Deltavit E-Se med 9 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvatten.

5 liters dunk.

Deltavit B

Innehåller fler olika B-vitaminer som gynnar utvecklingen av friska fötter, klor och skinn men används också för att ge allmän trivsel och vid produktionsstörningar.

Hur används Deltavit B?

För dig som har värphöns eller avelsdjur:
Blanda 1 liter Deltavit B med 9 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvatten. För 10 000 värphöns åtgår ca 2 l per dag. Ge under 2-3 dagar och upprepa vid behov var tredje eller sjätte vecka.

För dig som har matfågel:
Används enligt tabell som syns nedan under Deltavit E-Se.

5 liters dunk.

Deltavit MULTI

En multivitamin som gynnar immunförsvaret och upprätthåller vitaminbalansen vid och efter sjukdom. Innehåller vitamin A, D, E, K, B, C samt selen. 

 

Hur används Deltavit Multi?

För dig som har värphöns eller avelsdjur:
För att maximera produktionen: 500 ml/1000 djur/dag ges under 2–3 dagar och upprepas var tredje eller sjätte vecka. Ex. för 10 000 djur blanda 5 liter vitaminer med 15 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvattnet. Det räcker i ca ett dygn. Åtgången blir ca 5 liter per 10 000 höns och dag.

Vid störningar och för att öka foderkonsumtionen: Dubbel dosering (1000 ml/1000 djur/dag) som en 2 dagars dosering. Kan upprepas efter 14 dagar om behov finns.

För dig som har matfågel:
Ge en dag per vecka till 20 000 djur enligt följande tabell:

Ålder, dagar7142128 & framåt
Deltavit Multi2 l4 l6 l10 l

För dig som har kalkoner:
Ge en dag per vecka till 10 000 kalkoner enligt följande tabell:

Ålder, dagar7142128 & framåt
Deltavit Multi1 l2 l3 l5 l

5 liters dunk.

Innehållsförteckning vitaminer

Här hittar du innehållsförteckningarna över våra vitaminer