Search
Close this search box.

.

.

Vitaminer för fjäderfä

För dagens högproducerande värphöns, kycklingar och kalkoner är en god näringsbalans varje dag mycket viktig. Fodret innehåller normalt de vitaminer i de mängder fåglarna behöver, men vid tillfälliga stress- och hälsostörningar kan fåglarnas förmåga att ta upp och tillgodogöra sig vitaminerna vara begränsad, och en tillfällig extra giva av specifika vitaminer kan då ge positiv effekt.

En stötdosering av vitaminer kan påverka fåglarna på ett helt annat sätt än en jämn tillgång via fodret. En extra vitamindosering i förebyggande syfte eller för att fåglarna snabbare ska återhämta sig från störningar såsom flyttstress, värmestress, vaccination, sjukdomsutbrott eller påverkad foderkonsumtion, kan göra skillnad för fåglarnas hälsa, välmående och produktion.

 

Filtrera
Filtrera
Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: