Helfoder för suggor

Dräktighetsfoder

Suggfoder Vital 70

Dräktighetsfoder för en hög produktivitet
 • Energi- och aminosyrainnehåll anpassat för den dräktiga suggans behov
 • Fiskfettsyror, viktiga för fostrens utveckling och smågrisens livskraft.
 • FiberBalans ger förutsättningar för att  grisningen och inledningen av digivningsperioden ska bli så bekymmersfria som möjligt. Både för sugga och smågrisar!
Märke Foder för framtiden

Suggfoder Classic

Ett utmärkt dräktighetsfoder

 • Energi- och aminosyrainnehållet är anpassat för den dräktiga suggans behov.

Digivningsfoder

Suggfoder Intens 70

Digivningsfodret nummer ett, anpassat för hög produktivitet

 • Energirikt
 • Hög aminosyranivå för en hög mjölkproduktion
 • Mycket smakligt
 • Fiskfettsyror för smaklighet och frukstsamhet
 • FiberBalans gynnar mjölkproduktionen och välmåendet!
Märke Foder för framtiden

Suggfoder Total

Anpassat för enhetsutfodring eller för den växande gyltan

 • Smakligt
 • Lagom näringsinnehåll

Suggfoder Laktal

Digivningsfoder för lägre intensitet

 • Energirikt
 • Smakliga råvaror
 • Fungerar även som ett näringsrikt enhetsfoder

Suggfoder Extra

Digivningsfoder med högt näringsinnehåll

 • Energirikt
 • Hög aminosyranivå för en hög mjölkproduktion

Grisningsfoder

Grisningen innebär en stor påfrestning på suggan. Förutom detta skall hon samtidigt även byta miljö och foder. Perioden mellan dräktighet och digivning kallas övergångsperioden och är 14 dagar före grisning till ca 5 dagar efter.

Fokus i utfodring under denna period är att få en så skonsam övergång och att ge suggorna bästa möjliga förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Ett led i detta är att fodret har rätt FiberBalans. Forskning visar att rätt FiberBalans i fodret under grisningen räddar upp till en kulting per kull framför allt på grund av mindre förstoppning på suggorna.

Suggans behov av aminosyror och protein är inte så högt i övergångsperioden, då mjölkproduktionen ännu inte kommit igång. Det höga protein- och aminosyrainnehållet i ett digivningsfoder är då en belastning för henne. Högt proteininnehåll i suggfoder kring grisning riskerar därför att ge spädgrisdiarré. Övergångsfodret bör därför ha lägre protein och aminosyranivå än ett digivningsfoder.

Sugg Prep 70

Grisningsfoder för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar

 • Stort fokus på Fiberbalans
 • Ger en skonsam övergång mellan dräktighetsfoder och digivningsfoder
 • Mindre risk för förstoppning
 • Mer energi till grisningen
 • Bättre förutsättningar för en bra råmjölk
 • Smidigt! Ersätt 1 kg av digivningsfodret med Sugg Prep 14 dagar före grisning till 5 dagar efter
Märke Foder för framtiden

Tillskottsfoder

Suggfoder Erotika

Tillskottsfoder utformat för suggan med dålig aptit eller som har sämre hull.

 • Ett mycket smakligt och näringsrikt foder för att hjälpa suggan som behöver det lilla extra.
 • Kan användas som tillskottsutfodring i BB för att minska hulltapp
 • Kan även användas till flushing av den avvanda suggan.
 • Suggfoder Erotika säljs i storsäck och på bulk.