Helfoder för suggor

Suggfoder Intens 70

Digivningsfoder anpassat för hög produktivitet

 • Energirikt
 • Hög aminosyranivå för en hög mjölkproduktion
 • Mycket smakligt
 • Fiskfettsyror för smaklighet och frukstsamhet
 • FiberBalans gynnar mjölkproduktionen och välmåendet!

Suggfoder Extra

Digivningsfoder med högt näringsinnehåll 

 • Energirikt
 • Hög aminosyranivå för en hög mjölkproduktion

Suggfoder Laktal

Digivningsfoder för lägre intensitet

 • Energirikt
 • Smakliga råvaror
 • Fungerar även som ett näringsrikt enhetsfoder

Suggfoder Total

Anpassat för enhetsutfodring eller för den växande gyltan

 • Smakligt 
 • Lagom näringsinnehåll 

Suggfoder Vital 70

Dräktighetsfoder för en hög produktivitet

 • Energi- och aminosyrainnehåll anpassat för den dräktiga suggans behov
 • Fiskfettsyror, viktiga för fostrens utveckling och smågrisens livskraft. 
 • FiberBalans ger förutsättningar för att  grisningen och inledningen av digivningsperioden ska bli så bekymmersfria som möjligt. Både för sugga och smågrisar!

Suggfoder Classic

Ett utmärkt dräktighetsfoder

 • Energi- och aminosyrainnehållet är anpassat för den dräktiga suggans behov.

Sugg Prep 70 – Grisningsfoder

Grisningsfoder för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar

 • Stort fokus på Fiberbalans 
 • Ger en skonsam övergång mellan dräktighetsfoder och digivningsfoder
 • Mindre risk för förstoppning
 • Mer energi till grisningen
 • Bättre förutsättningar för en bra råmjölk
 • Smidigt! Ersätt 1 kg av digivningsfodret med Sugg Prep 14 dagar före grisning till 5 dagar efter