Helfoder för suggor

Suggfoder Intens 70

Digivningsfodret nummer ett anpassat till TN70 suggan. Suggfoder Intens 70 är ett energirikt och mycket smakligt helfoder. De råvaror som tillåts ingå har valts med omsorg. Fiskolja och fiskmjöl är två av dem, dels för att sin smaklighet men framförallt för att de specifika fiskfettsyrorna är av betydelse för fruktsamheten.

Hög aminosyra nivå, rätt förhållande mellan aminosyrorna samt FiberBalans ger detta foder möjlighet till hög mjölkproduktion utan att förlora alltför mycket i vikt. Intens 70 ger goda förutsättningar för ökat produktionsresultat!

Suggfoder Extra

Suggfoder Extra är ett digivningsfoder med samma höga krav på aminosyror som Intens 70 men med något enklare råvarusammansättning.

Suggfoder Laktal

Suggfoder Laktal är ett digivningsfoder som lämpar sig i besättningar med något lägre intensitet. Även i Suggfoder Extra har vi stort fokus på konceptet AminoBalans. Smakliga råvaror tryggar ett högt foderintag!

Suggfoder Total

Suggfoder Total är ett smakligt och näringsrikt foder som täcker behoven både för den digivande och för den dräktiga suggan. Extra fokus på aminosyran valin som är viktig för mjölkproduktionen.

Suggfoder Vital 70

Dräktighetsfoder anpassat till TN 70 suggan. Innehåller fiskfettsyror, viktiga för fostrens utveckling och smågrisens fortsatta livskraft. Ett strikt råvaruval ger ett smakligt helfoder med FiberBalans och aminosyror i balans. Egenskaper som är viktiga för att grisningen och inledningen av digivningsperioden ska bli så bekymmersfria som möjligt. Både för sugga och smågrisar!

Suggfoder Classic

Suggfoder Classic är ett utmärkt dräktighetsfoder. Energi- och aminosyrainnehållet är anpassat för den dräktiga suggans behov.

Sugg Prep 70 – Grisningsfoder

Grisningsfoder med fokus på fiberbalans för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar. Grisningen innebär en stor påfrestning på suggan. Förutom detta skall hon samtidigt byta miljö och foder. Att ersätta 1 kg av digivningsfodret med 1 kg Sugg Prep 70 14 dagar före grisning till 5 dagar efter ger henne en skonsam övergång och de bästa förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Sugg Prep 70 ger mindre förstoppning, mer energi till grisningen, kortare grisningsförlopp och bättre råmjölk.