Rengöring & desinfektion För att uppnå en effektiv grisproduktion

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är därför en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengörings- och desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar.

Rengöring

Kenosan

Rengöringsmedel för stallar och inredning

• Mycket effektivt och drygt skumrengöringsmedel som säkrar ett rent stall och sänker det mikrobiella trycket.
• Extremt smutsupplösande även i de svåraste miljöerna
• Enkelt att applicera tack vare att det bildar ett kraftigt skumlager på ytan
• Längre verkningstid minskar risken för att det torkar in
• Kostnadseffektivt tack vare låg dosering

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vare dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt.

Allround Såpa

Rengöringsmedel för alla typer av stallar inredningar och maskiner

• Säkrar ett rent stall samtidigt som det mikrobiella trycket sänks
• Löser effektivt upp hinnor av fett och protein
• Miljö- och användarvänlig sammansättning
• Kraftig och långverkande skumeffekt 

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och långverkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även
korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter. Kan appliceras manuellt eller med högtryckstvätt.

Godkänd i ekologisk produktion!

Rengöring & Desinfektion - för vattenledning och blötfoderanläggning

CID 2000

Rengöring- och desinfektionsmedel för vattenledningar och blötfoderanläggningar

• Kan användas både med djur i stallet och i tomma stallar
• Avlägsnar effektivt biofilm och mineraliska beläggningar
• Skonsam mot material av plast och rostfritt stål
• Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum

Cid 2000 består av 20 % stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den.

Innehåller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror.

Godkänd i ekologisk produktion!

DM Clean

Rengöringsmedel för vattenledningar och blötfoderanläggningar

• Tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar

• Innehåller korrosionsskydd

• Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vare dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt.

Godkänd i ekologisk produktion!

Desinfektion

Virkon® S

Desinfektionsmedel för stallar och inredning

• Kan användas när djur finns i stallet

• Effektiv produkt mot virus, mykoplasma, svampar, bakterier och sporer

• Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor

För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Produkten lämpar sig också för stövel-, luft- och vattendesinfektion samt
till desinfektion av djur.

Virocid

Desinfektionsmedel för stallar och inredning

• Kraftfullt och snabbverkande desinfektionsmedel
• Tar död på alla mikroorganismmer som virus,
bakterier, svampar och sporer
• Internationellt testat och erkänt (EN och AOAC)
• Dokumenterad effekt gällande förebyggande
och bekämpning av sjukdomsutbrott och bakterier

För desinfektion av stallar utan djur, inredning,
utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad. Ger upp till 5 gånger kraftigare desinfektionseffekt än traditionella desinfektionsmedel. Verkar vid temperaturer från 4 grader och upp till 70 grader. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC) och glutaraldehyd. Sammansättningen
gör att den kan användas i extremt låga
koncentrationer.

Den är säker att använda för människor
(inte cancerogen), för utrustning (inte korrosiv)
och för miljön (> 90 % nedbrytbar).

 

Stalosan F

Torrdesinfektion

• Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter 
• Sänker andelen ammoniak
• Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och
luftvägsinfektioner
• Kan användas när grisar finns i stallet
• Effektiv mot flugor

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, mag-, tarm- och hudsjukdomar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar grisens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarré minskas.

Stalosan F kan användas på stallgolvet/i ströbädden för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållandena. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor.

Stalosan Basic

Torrdesinfektion

• Uttorkande produkt som bryter ned ammoniak och ger en bättre stallmiljö

• Bryter ned biofilm vilket gör det svårare för bakterier att få fäste

• Kan användas när det finns djur i stallet