Helfoder slaktgrisar

Vår erfarenhet av den moderna slaktgrisen är att det är en fodereffektiv gris med en fantastisk tillväxtförmåga. För att nyttja den genetiska potentialen på bästa sätt är ett bra foder avgörande. En lönsam slaktgris är en gris som växer bra, har en god foderomvandlingsförmåga och är frisk.

I utvecklingen av det nya slaktgrissortimentet så har huvudfokuset legat på att bidra till ökad lönsamhet på din gård. Därför är det viktigt att ha ett flexibelt sortiment som passar olika uppfödningsformer och förutsättningar på gård. Detta har resulterat i tre konkurrenskraftigt sammansatta foder anpassat till den moderna slaktgrisen.

Blöta foderråvaror

Vi tillverkar även foder anpassade till olika blöta foderråvaror. Kontakta våra duktiga säljare så berättar de mer.

Drank –> Opti Drank Go & Opti Drank Max

Permeatvassle/Drank: –> Opti PD Go & Opti PD Max

Opti Go

Ett startfasfoder med en hög aminosyranivå och vitaminisering för att kunna utnyttja tillväxtkapaciteten redan från insättning.

Detta foder är optimalt för dig som har kort omgångsintervall och behöver ha effektiv tillväxt redan från insättning. Det är även intressant alternativ för tillväxtgrisar över 20 kg.

Opti Max

Ett foder för dig som vill ha en högintensiv enhetsutfodring eller ett mittfasfoder för dig som har flera utfodringsfaser.

Opti Finish

Ett foder för dig som har en lågintensiv utfodringsstrategi och ett långt omgångsintervall eller ett slutfasfoder för dig som har flera utfodringsfaser.

Fasutfodring

Den unga slaktgrisen har högre krav på fodret än en äldre gris. Insättningsfodret behöver ha högt näringsinnehåll och smaklighet då det oftast är foderintaget som begränsar tillväxten. I takt med att grisen sedan växer och blir äldre sjunker näringsbehovet. Genom att använda foder som är anpassat till grisens behov utnyttjas fodret bättre och lösningen blir oftast mer ekonomisk.

Utfodringsstrategier

Utfodringsstrategier för slaktgris