Koncentrat & Premixertill slaktgrisar

Koncentrat

För att hela tiden vara i framkant så krävs det att vi är med och uppdaterar vårt sortiment för bästa möjliga resultat på gård. Våra nya koncentrat är anpassade för olika förutsättningar på gård och är flexibla, så att de kan användas i flera faser. Då vi tar hänsyn till många aminosyror och har höga normkrav vid optimeringen så blir slutprodukten hos dig ett mycket bra foder, väl anpassat för att nyttja slaktgrisens genetiska potential optimalt. Många av koncentraten är mer koncentrerade än tidigare och blandas därför in till mindre andel i fodret. Det gör även dessa koncentrat mer prisvärda för dig som kund. Vi har valt en högre nivå av A och D-vitamin, för att gynna muskelkoordinering och benhälsa, som är viktigt för den snabbt växande slaktgrisen. Svenska Foder vill stolt presentera 5 nya konkurrenskraftigt sammansatta koncentrat utformade för hög tillväxt och god ekonomi:

Slaktmix Talang

Slaktmix Talang är ett utmärkt fas 1 foder, eller som enhetskoncentrat med hög intensitet och korta intervall mellan omgångarna. Det innehåller en hög nivå av aminosyror och används med egen spannmål på gård. 

Slaktmix Solid

Slaktmix Solid blandas med egen spannmål till ett konkurrenskraftigt foder. Koncentratet är anpassat för en lite lägre utfodringsintensitet och passar bra om man har längre intervall mellan omgångarna. Detta koncentrat tillåter en mindre mängd inbladning av baljväxter.

Slaktmix Protein

Slaktmix Protein kompletterar gårdens baljväxter och spannmål på bästa sätt. Det är hög nivå av aminosyror som ger grisen väldigt goda förutsättningar för en hög tillväxt.

Slaktmix Drank

Slaktmix Drank kompletterar drank på ett utmärkt sätt i kombination med gårdens egen spannmål. Det är hög nivå av aminosyror som ger grisen väldigt goda förutsättningar för en hög tillväxt.

Slaktmix PD

Slaktmix PD kompletterar en blandning av drank och permeatvassle i kombination med gårdens egen spannmål.  Det är hög nivå av aminosyror som ger grisen väldigt goda förutsättningar för en hög tillväxt.

Gårdsanpassade koncentrat och premixer

Vi tillhandahåller även gårdsanpassade koncentrat och premixer till slaktgrisar som innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer, mineraler och andra tillsatser och råvaror allt för att utnyttja potentialen på var gård maximalt. De kompletterar foderstater med olika fodermedel som soja, spannmål, vassle, drank eller andra alternativa fodermedel.

Kontakta gärna någon av våra duktiga säljare så berättar vi mer.

Premixer

Premix Large- Sortimentet

Large-premixer kallar vi de premixer där det också ingår en del proteinråvaror. En del av sojan på gård kan därmed ersättas av andra proteinfodermedel. Kombinationen av flera proteinråvaror är fördelaktigt för aminosyrabalansen och är ofta ett lönsamt alternativ, speciellt då sojapriset är högt. Våra Large-premixer är pelleterade och tack vare en högre inblandning ökar doseringssäkerheten.

Premix Small-Sortimentet

Small-premixer kallar vi våra koncentrerade premixer till slaktgrisar. Vi har premixer som är anpassade till olika förutsättningar och olika råvaror att utfodra med på gårdsnivå. 

Slaktpremix L Absolut

För dig som har spannmål, proteinråvara och drank på gård.

Slaktpremix S Snille

För dig som har spannmål och proteinråvara på gård.

Slaktpremix L Genial

För dig som har spannmål och proteinråvara på gård.

Slaktpremix S Mäsk

För dig som har spannmål, proteinråvara och drank på gård.

Slaktpremix L Baljväxt

För dig med spannmål, proteinråvara och baljväxter på gård.

Slaktpremix S Ärt

För dig med spannmål, proteinråvara och baljväxter på gård.