Helfoder för smågrisar

Varje extra född gris ger möjligheter till ökad lönsamhet. Men det kan också krävas fler insatser för att få den att överleva. Ju fler smågrisar som föds per kull, desto lättare är varje individ. Ta därför hand om dina smågrisar på bästa sätt och ge dem rätt förutsättningar. Det kommer att visa sig såväl i produktionsresultatet som i ekonomin! Vi på Svenska Foder bidrar med bra produkter som hjälper dig och smågrisen på traven.

Smågris Tjuvstart

Smakligt foder anpassat till den minsta grisen

Nyckeln till en lyckad avvänjning ligger i att ha friska och tunga smågrisar som är vana vid att äta torrfoder. Med Smågris Tjuvstart har du riktigt goda chanser att lyckas!

Smågris Tjuvstart är ett extremt smakligt smågrisfoder och baseras på mycket lättsmälta kvalitetsråvaror som är skonsamma för grisen. En tidig foderkonsumtion gynnar tillväxten och grisarna är tyngre och i bättre kondition vid avvänjning samtidigt som deras magar har vant sig vid att utnyttja torrfoder.

Att smågrisen äter torrfoder innebär också mindre slitage på suggan som då kan komma i brunst fortare och avlossa fler ägg.

PrimeFeed Safe

PrimeFeed Safe är ett avvänjningsfoder särskilt framtaget för att klara avvänjningen av smågrisar utan en hög dos zink. 

Konceptet bygger på följande:

  • Bästa råvarorna med hög smältbarhet och en kombination av viktiga tillsatser.
  • Rätt aminosyrabalans för att säkerställ en god tillväxt och optimal tarm utveckling.
  • Rätt fiberbalans för att säkerställa god tarmhälsa och optimal utveckling av tarmen.
  • Kombination av syror som sänker pH i magen och har antibakteriell effekt
  • Hög vitaminisering och mineralisering för optimal immunstatus och tarmhälsa
  • Enzymer för att öka utnyttjandet av näringsämnena
  • ContraFlam Advanced som har antiinflammatorisk effekt.
 

Smågris Start

Ett avvänjningsfoder för besättningar med höga krav på produktionsresultat.

Smågrisfodret Start har en hög energihalt och ett högt innehåll av aminosyror kombinerat med låg proteinnivå per energienhet. Råvarorna är strikt utvalda för att få bästa möjliga smaklighet och en hög smältbarhet för att grisen ska kunna tillgodogöra sig näringsämnena på bästa möjliga sätt.

Smågrisfodret har dessutom en extra hög dosering av syror som håller de skadliga bakterierna i schack. Smågris Start följer dessutom Svenska Foders koncept AminoBalans.

Smågris Express

Ett näringsrikt tillväxtfoder som med sin höga smältbarhet ger mesta möjliga näring till smågrisarna och minsta möjliga näring åt de farliga bakterierna.

Fodret har en hög energihalt och högt innehåll av aminosyror kombinerat med låg proteinnivå per energienhet. Även här är råvarorna strikt utvalda för att få bästa möjliga smaklighet och en hög smältbarhet. Detta visar sig i mycket hög tillväxt och välmående tillväxtgrisar för bästa möjliga produktionsresultat.

Smågrisfodret Express följer dessutom Svenska Foders koncept AminoBalans.

Smågris Alert

Ett tryggt och säkert foder för användning under avvänjning alternativt som ett enhetsfoder.

Gör att smågrisen växer snabbt, även när förutsättningarna inte är de allra bästa. Fodret är smakligt och skonsamt för smågrisen.

Aminosyrainnehållet är väl balanserat för att tillgodose grisens behov.

Smågris Supreme

Vårt vassaste tillväxtfoder.

Anpassat för att utnyttja tillväxtpotentialen hos våra moderna tillväxtgrisar. En hög aminosyranivå och självklart AminoBalans.

För att ytterligare utnyttja näringsämnena i Smågris Supreme innehåller fodret organiska syror som minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier som konkurrerar om näringsämnena i mag- och tarmkanalen.