Helfoder för smågrisar

Varje extra född gris ger möjligheter till ökad lönsamhet. Men det kan också krävas fler insatser för att få den att överleva. Ju fler smågrisar som föds per kull, desto lättare är varje individ. Ta därför hand om dina smågrisar på bästa sätt och ge dem rätt förutsättningar. En tidig foderkonsumtion där grisarna vid avvänjning är vana vid att utnyttja torrfoder är avgörande för att lyckas. Det gynnar också tillväxten samt avlastar suggan som kan komma i brunst fortare och avlossa fler ägg. Positivt för produktionsresultat såväl som ekonomin! Vi på Svenska Foder vill bidra med bra produkter som hjälper dig och smågrisen på traven.

Smågrisfoder i BB

Det bästa sättet att få smågrisarna att äta foder tidigt är att ge dem Kickstart eller Tjuvstart. Båda är extremt smakliga foder som baseras på mycket lättsmälta råvaror. Högt intag av torrfoder tidigt avlastar dessutom suggan som även hon är i bättre kondition vid avvänjningen. Med Smågris Kickstart och Tjuvstart har du riktigt goda chanser att utnyttja potentialen, även om du avvänjer vid relativt låg ålder. Att Tjuvstart blivit en stor succé är ett bevis för detta!

Utfodringsrutinerna är lika viktiga som fodret! Ge Smågris Kickstart eller Tjuvstart gärna fyra gånger om dagen på en ren och torr plats på golvet där smågrisarna enkelt kommer åt det. Börja utfodra små givor redan första levnadsveckan. Öka givan successivt i takt med att konsumtionen ökar så att grisarna har fri tillgång till foder.

Smågris Tjuvstart

Specialanpassat foder för BB. Nyckeln till en lyckad avvänjning ligger i att ha friska och tunga smågrisar som är vana vid att äta torrfoder. Med Smågris Tjuvstart har du riktigt goda chanser att lyckas! 

 • Mycket smakligt
 • Baseras på mycket lättsmälta kvalitetsråvaror  skonsamma för grisen.
 • Skapar en mjuk övergång från mjölk till torrfoder

Smågris Kickstart

Ett smakligt och skarpt BB-foder. Kickstart ger grisen bra förutsättningar för ett högt foderintag redan från början. Kan användas som ett startfoder i BB och ges fram till veckan innan avvänjning.

 • Mycket smakligt
 • Baserat på mycket lättsmälta kvalitetsråvaror 
 • Höga krav på aminosyror

Smågris Ministart

Ett foder anpassat för miniblötfoderanläggningar. Fodret innehåller utvalda kvalitetsråvaror som har hög smältbarhet och högt näringsinnehåll med också med fokus på en homogen blandning som slutprodukt.

 • Stimulerar tidig konsumtion
 • Höga krav på aminosyror
 • Ges tillsammans med mjölkpulver de första veckorna

Avvänjningsfoder

Smågris Alert

Ett tryggt och säkert avvänjningsfoder som också fungerar som ett enhetsfoder.

 • Skonsamt råvaruval
 • Ger grisen en god tillväxt även då förutsättningarna inte är de allra bästa
 • Trygg proteinnivå
 • Hög dos av syror som verkar antibakteriellt

.

Smågris Prime Cool

Ett avvänjningsfoder för besättningar som vill ta det lite lugnare över avvänjningen.

 • Hög energihalt
 • Högt innehåll av aminosyror kombinerat med låg proteinnivå per energienhet.
 • Råvarorna är strikt utvalda för att få bästa möjliga smaklighet och en hög smältbarhet .
 • Hög dosering av syror som håller de skadliga bakterierna i schack.

Smågris Prime Safe

PrimeFeed Safe är ett avvänjningsfoder framtaget för att klara avvänjningen utan tillsats av zink i hög dos.

PrimeFeed Safe bygger på en noggrann kombination av skonsamma råvaror och en näringssammansättning som främjar tillväxt, hälsa och tidig utveckling av tarmen.

En kombination av viktiga tillsatser säkerställer hög immunstatus, högt näringsutnyttjande och skydd mot oönskade mikroorganismer, allt för att lyckas med en avvänjning utan zink i högdos För att du skall lyckas fullt ut bygger PrimeFeed Safe-konceptet även på bra management rutiner. Smågris PrimeFeed Safe säljes i storsäck och på bulk.

Konceptet bygger på följande:

 • Bästa råvarorna med hög smältbarhet och en kombination av viktiga tillsatser.
 • Rätt aminosyrabalans för att säkerställ en god tillväxt och optimal tarm utveckling.
 • Rätt fiberbalans för att säkerställa god tarmhälsa och optimal utveckling av tarmen.
 • Kombination av syror som sänker pH i magen och har antibakteriell effekt
 • Hög vitaminisering och mineralisering för optimal immunstatus och tarmhälsa
 • Enzymer för att öka utnyttjandet av näringsämnena
 • ContraFlam Advanced som har antiinflammatorisk effekt.
Märke Foder för framtiden

Tillväxtfoder

Tillväxt Express

Ett näringsrikt och tryggt tillväxtfoder som skapar bra förutsättningar för hög tillväxt 

 • Hög energihalt
 • Skonsam proteinnivå
 • Råvaruval för hög smaklighet och 
 • Innehåller syror

Tillväxt Kanon

Ett bra tillväxtfoder som möjliggör hög tillväxt

 • Näringsrikt
 • Enklare råvaruval

Tillväxt Supreme

Vårt vassaste tillväxtfoder.

 • Hög energihalt
 • Hög aminosyranivå 
 • Syror för att hålla skadliga bakterier i schack