Helfoder för smågrisar

Varje extra född gris ger möjligheter till ökad lönsamhet. Men det kan också krävas fler insatser för att få den att överleva. Ju fler smågrisar som föds per kull, desto lättare är varje individ. Ta därför hand om dina smågrisar på bästa sätt och ge dem rätt förutsättningar. En tidig foderkonsumtion där grisarna vid avvänjning är vana vid att utnyttja torrfoder är avgörande för att lyckas. Det gynnar också tillväxten samt avlastar suggan som kan komma i brunst fortare och avlossa fler ägg. Positivt för produktionsresultat såväl som ekonomin! Vi på Svenska Foder vill bidra med bra produkter som hjälper dig och smågrisen på traven.

Smågris Tjuvstart

Specialanpassat foder för BB. Nyckeln till en lyckad avvänjning ligger i att ha friska och tunga smågrisar som är vana vid att äta torrfoder. Med Smågris Tjuvstart har du riktigt goda chanser att lyckas!

 • Mycket smakligt
 • Baseras på mycket lättsmälta kvalitetsråvaror  skonsamma för grisen.
 • Skapar en mjuk övergång från mjölk till torrfoder

 

PrimeFeed Safe

PrimeFeed Safe är ett avvänjningsfoder särskilt framtaget för att klara avvänjningen av smågrisar utan en hög dos zink. 

Konceptet bygger på följande:

 • Bästa råvarorna med hög smältbarhet och en kombination av viktiga tillsatser.
 • Rätt aminosyrabalans för att säkerställ en god tillväxt och optimal tarm utveckling.
 • Rätt fiberbalans för att säkerställa god tarmhälsa och optimal utveckling av tarmen.
 • Kombination av syror som sänker pH i magen och har antibakteriell effekt
 • Hög vitaminisering och mineralisering för optimal immunstatus och tarmhälsa
 • Enzymer för att öka utnyttjandet av näringsämnena
 • ContraFlam Advanced som har antiinflammatorisk effekt.
 

Smågris Start

Ett avvänjningsfoder för besättningar med höga krav på produktionsresultat.

 • Hög energihalt
 • Högt innehåll av aminosyror kombinerat med låg proteinnivå per energienhet.
 • Råvarorna är strikt utvalda för att få bästa möjliga smaklighet och en hög smältbarhet .
 • Hög dosering av syror som håller de skadliga bakterierna i schack. 

Smågris Alert

Ett tryggt och säkert avvänjningsfoder som också fungerar som ett enhetsfoder 

 • Skonsamt råvaruval
 • Ger grisen en god tillväxt även då förutsättningarna inte är de allra bästa
 • Trygg proteinnivå
 • Hög dos av syror som verkar antibakteriellt

.

Smågris Syra Express

Ett näringsrikt och tryggt tillväxtfoder som skapar bra förutsättningar för hög tillväxt 

 • Hög energihalt
 • Skonsam proteinnivå
 • Råvaruval för hög smaklighet och 
 • Innehåller syror

Smågris Supreme

Vårt vassaste tillväxtfoder.

 • Hög energihalt
 • Hög aminosyranivå 
 • Syror för att hålla skadliga bakterier i schack.

 

Smågris Kanon

Ett bra tillväxtfoder som möjliggör hög tillväxt

 • Näringsrikt
 • Enklare råvaruval