Helfoder för smågrisar

Smågris Tjuvstart Smakligt foder anpassat till den minsta grisen

Nyckeln till en lyckad avvänjning ligger i att ha friska och tunga smågrisar som är vana vid att äta torrfoder. Med Smågris Tjuvstart har du riktigt goda chanser att lyckas! Smågris Tjuvstart är ett extremt smakligt smågrisfoder och baseras på mycket lättsmälta kvalitetsråvaror som är skonsamma för grisen. En tidig foderkonsumtion gynnar tillväxten och grisarna är tyngre och i bättre kondition vid avvänjning samtidigt som deras magar har vant sig vid att utnyttja torrfoder. Att smågrisen äter torrfoder innebär också mindre slitage på suggan som då kan komma i brunst fortare och avlossa fler ägg.

PrimeFeed Safe
Ett avvänjningsfoder särskilt framtaget för att klara avvänjningen av smågrisar utan en hög dos zink.

Dess föregångare har testats på SEGES (Danmarks grisbranschs egen försöksstation) där försöksledet presterade lika bra som kontrollledet med 2500 ppm ZnO.
Kontakta någon i grisgruppen för mer information!

Smågris Start Avvänjningsfoder

Ett avvänjningsfoder för besättningar med höga krav på produktionsresultat. Smågrisfodret Start har en hög energihalt och ett högt innehåll av aminosyror kombinerat med låg proteinnivå per energienhet. Råvarorna är strikt utvalda för att få bästa möjliga smaklighet och en hög smältbarhet för att grisen ska kunna tillgodogöra sig näringsämnena på bästa möjliga sätt. Smågrisfodret har dessutom en extra hög dosering av syror som håller de skadliga bakterierna i schack. Smågris Start följer dessutom Svenska Foders koncept AminoBalans.

Smågris ExpressNäringsrikt tillväxtfoder

Ett näringsrikt tillväxtfoder som med sin höga smältbarhet ger mesta möjliga näring till smågrisarna och minsta möjliga näring åt de farliga bakterierna. Fodret har en hög energihalt och högt innehåll av aminosyror kombinerat med låg proteinnivå per energienhet. Även här är råvarorna strikt utvalda för att få bästa möjliga smaklighet och en hög smältbarhet. Detta visar sig i mycket hög tillväxt och välmående tillväxtgrisar för bästa möjliga produktionsresultat. Smågrisfodret Express följer dessutom Svenska Foders koncept AminoBalans.

Smågris Alert
Ett tryggt och säkert foder

Ett tryggt och säkert foder för användning under avvänjning alternativt som ett enhetsfoder. Gör att smågrisen växer snabbt, även när förutsättningarna inte är de allra bästa. Fodret är smakligt och skonsamt för smågrisen. Aminosyrainnehållet är väl balanserat för att tillgodose grisens behov.

Smågris Supreme Vårt vassaste tillväxtfoder

Anpassat för att utnyttja tillväxtpotentialen hos våra moderna tillväxtgrisar. En hög aminosyranivå och självklart AminoBalans. För att ytterligare utnyttja näringsämnena i Smågris Supreme innehåller fodret organiska syror som minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier som konkurrerar om näringsämnena i mag- och tarmkanalen.