Mjölkersättning till smågrisar

Mjölkersättning till din mjölkanläggning

Till kopp- och miniblötfoderanläggningar så är det viktigt att ha väl anpassade produkter för att kunna utnyttja systemet maximalt. Vi har två mjölkersättningsprodukter, en anpassad för mjölkkoppsystem och en anpassad för miniblötutfodringssystem. Dessa produkter går under samlingsnamnet PiggyFoss.

Fördelar med PiggyFoss

  • Alltid samma råvara, alltid samma kvalitet
  • Innehåller skummjölkspulver
  • Mineraler och vitaminer förbästa möjliga välbefinnande
  • Mjölksyrabakterier och en kombination av organiska syror

PiggyFoss Premium Till din miniblötfoderanläggning

Denna mjölkblandning är anpassad för den allra yngsta grisen och ges fördelaktigt i miniblötfoder-anläggningen under de 10-12 första dygnen efter födsel.

Om din anläggning klarar av att utfodra två blandningar så rekommenderas det att använda PiggyFoss Premium till den första blandningen.

PiggyFoss Premium är lämplig för omrörning i kallt vatten, mycket stabil blandning vid omrörning, fäller inte ut och separerar inte.

PiggyFoss Plus Till din mjölkkoppsanläggning

PiggyFoss Plus är en enhetsblandning anpassad för din mjölkkoppanläggning upp till 3 veckor efter födsel. Denna produkt är speciellt anpassad till system som enbart kan ha en mjölkblandning.

PiggyFoss Plus är lämplig för omrörning i kallt vatten, mycket stabil blandning vid omrörning, skummar inte, fäller inte ut och separerar inte.

Mjölkersättning som toppdressing

Ett foder med högt innehåll av mjölkprodukter stimulerar smågrisens foderintag. Har du en kull med många levande födda och låga födelsevikter följer vanligtvis också en lägre tillväxt per gris. Det är därför viktigt att smågrisarna börjar äta foder redan under digivningsperioden.

Tidig foderkonsumtion stimulerar mag- och tarmutvecklingen och ökar smågrisarnas tillväxthastighet både före och efter avvänjningen.

Grisett

Grisett är en mycket smaklig mjölkersättning, framtagen för att ges som toppdressing. Ge Grisett torrt ovanpå smågrisfodret (ca 1 dl per kull, 1-2 ggr per dag) till kullar där behovet finns. Det är lätt och hygieniskt att använda, inget spill och minimalt med arbete.

Vid avvänjning kan Grisett ges för att underlätta övegången till enbart spannmålsbaserad kost. Smågrisen får tillgång till mycket lättsmälta råvaror och avvänjningsfodret blir extra smakligt och inbjudande om mjölkersättningen strös ovanpå.

Naturligtvis kan du även ge Grisett flytande, som en ren mjölkersättning. Grisett är helt löslig i vatten. Bra att tänka på när du utfodrar Grisett flytande är att vara extra noggrann med hygienen på den plats där det utfodras.