Minska smågrisdödligheten med Piglet Saver

Smågrisdödligheten är som störst tre till fyra dygn efter födseln. Merparten av de grisar som dör gör det av energibrist. Den energireserv som smågrisarna föds med förbrukas normalt inom 12 timmar. Därför är det mycket viktigt att fokusera på energiförsörjningen av den nyfödda grisen. Koncentrera därför insatsen för att rädda smågrisar kring de första levnadsdygnen. Att säkerställa att grisen får i sig den energirika råmjölken är den enskilt viktigaste åtgärden för hög spädgrisöverlevnad.

Piglet Saver är en pasta som ges i munnen och hjälper svagfödda grisar. Pastan tillför energi och ökar upptagningsförmågan av näringsämnen. Grisarna blir mer energiska och livskraftiga vilket underlättar diandet då de själva söker juvret för att dia. Piglet Saver ska ges fortast möjligt efter födseln och återigen efter 12 timmar till grisar med låg födelsevikt. Men det är mycket viktigt att du försöker få i grisen råmjölk först!

Grisar som föds med låg födelsevikt kan även vara hormonellt påverkade. Detta begränsar deras förmåga att utnyttja näringsämnena i suggmjölken. Piglet Saver höjer hormonnivån till normal nivå vilket gör att grisen bättre kan utnyttja energin i suggans mjölk.

 

Flaska Piglet Saver

En flaska räcker till 125 grisar. En räddad gris betalar flaskan!