ElektrolyterMotverkar vätskebrist & diarré hos kalvar

Vätskebrist är oftast själva dödsorsaken vid diarré. Ju tidigare behandling med elektrolyter sätts in ju större chans har du att rädda kalven. Elektrolyterna innehåller lättillgänglig energi i form av druvsocker vilket ökar absorptionen av natrium. Elektrolyterna bidrar till energiförsörjningen, men är inte tillräckliga. Utfodring med mjölk eller kalvnäring ska fortsätta även när kalven har diarré, med samma mängd som vanligt. Utfodra däremot gärna fler och mindre mål. Eventuellt också en lite mera utspädd kalvnäring. Låt det gå minst en timme mellan det att kalven får mjölk och elektrolytlösning, förutsatt att inte elektrolyterna blandas i mjölken. Elektrolyterna ska utfodras ljumna. En god idé är att ge elektrolyter också i förebyggande syfte vid stress som exempelvis förmedlingskalvarnas första vecka efter insättning.

Dialyt Express NYHET!

Flytande elektrolyt som blandas i vatten eller mjölk. Dialyt Express innehåller elektrolyter, buffert och lättillgänglig energi vilka samverkar för att återställa djurets vätskebalans. Utvalda växtextrakter som har visat sig kunna förbättra mag-tarmhälsan ingår också. Dialyt Express är flytande och bör förvaras där den ska användas. Det gör att den är lätt att tillsätta i samband med utfodring av kalvarna direkt där man ser att den behövs. Tillhörande pump finns att beställa. En kalv med diarré ska ha 60 ml 2 gånger om dagen i 2-7 dagar. Dialyt Express kan också användas förebyggande. En förpackning på 5 liter räcker till att behandla 14 kalvar under tre dagar.

Elektrolyt som binder upp giftiga ämnen och skadliga bakterier. Blandas i vatten eller mjölk. Med hjälp av elektrolyterna och druvsockret i Biopect återupprättas vätske- och elektrolytbalansen hos kalven. Druvsockret tillför extra värdefull energi. Biopect innehåller löslig fiber som suger upp vätska och binder skadliga bakterier och giftiga ämnen i tarmen. Biopect kan blandas upp i vatten eller mjölk. Utfodra Biopect i förebyggande syfte när kalvarna flyttas eller som behandling vid magproblem. Biopect rekommenderas även till smågrisar och lamm.

En förpackning på 5 kg räcker till behandling av ca 10 kalvar med diarré.

Biopect

Elektrolyt som binder upp giftiga ämnen och skadliga bakterier. Blandas i vatten eller mjölk. Med hjälp av elektrolyterna och druvsockret i Biopect återupprättas vätske- och elektrolytbalansen hos kalven. Druvsockret tillför extra värdefull energi. Biopect innehåller löslig fiber som suger upp vätska och binder skadliga bakterier och giftiga ämnen i tarmen. Biopect kan blandas upp i vatten eller mjölk. Utfodra Biopect i förebyggande syfte när kalvarna flyttas eller som behandling vid magproblem. Biopect rekommenderas även till smågrisar och lamm.

En förpackning på 5 kg räcker till behandling av ca 10 kalvar med diarré.

Dialyt

Koncentrerad elektrolyt med vitaminer och druvsocker. Använd Dialyt vid diarré eller i förebyggande syfte, exempelvis vid flytt av djuren. Dialyt innehåller förutom natrium, klorid, kalium och bikarbonat också viktiga vitaminer och lättillgänglig energi i form av druvsocker. Dialyt blandas ut i vatten, gärna ljummet. Fortsätt utfodringen med mjölk eller kalvnäring.

En förpackning på 8 kg räcker till behandling av ca 8 kalvar med diarré.

Det har gjorts en stor svensk undersökning om kalvdiarréer och orsakerna bakom dem. Läs mer här.