ElektrolyterMotverkar vätskebrist & diarré hos kalvar

En billig men viktig åtgärd vid diarré

Mag- & tarmstörningar hos kalvar kan vara ett frustrerande och kostsamt problem. Kalvar avlider inte av själva diarrén utan av vätskebrist eller av ett lågt metaboliskt pH, det vill säga att deras kroppar försuras.

Metabolisk acidos är smärtsamt för kalven och gör den svag och orkeslös. De kan drabbas av acidos utan att vara uttorkade vilket gör att det i vissa fall kan vara viktigare att komma till rätta med syra-bas-balansen i kroppen med hjälp av en buffer än att återställa vätskebalansen. Det säkraste är att jobba med bägge problemen. Men det allra viktigaste är att sätta in insatserna i tid. Ju tidigare man ser en svag kalv och sätter in åtgärder desto bättre är prognosen.

Elektrolyter innehåller salter men också lättillgänglig energi i form av druvsocker, vilket ökar absorptionen av natrium. Produkterna bidrar till energiförsörjningen, men är inte tillräckliga. Utfodring med mjölk eller kalvnäring ska därför fortsätta även när kalven har diarré, med samma mängd som vanligt. Utfodra däremot gärna fler och mindre mål.

Låt det gå minst en timme mellan det att kalven får mjölk och elektrolytlösning, förutsatt att inte elektrolyterna ska blandas i mjölken. En god idé är att även ge elektrolyter i förebyggande syfte vid stress som exempelvis förmedlingskalvarnas första vecka efter insättning.

Kalv med en dunk Dialyt Express

Dialyt

Koncentrerad torr elektrolyt med vitaminer och druvsocker. Använd Dialyt vid diarré eller i förebyggande syfte, exempelvis vid flytt av djuren. Dialyt innehåller förutom natrium, klorid, kalium och bikarbonat också viktiga vitaminer och lättillgänglig energi i form av druvsocker. Glycin ingår också för att öka upptaget av natrium och glukos så att kalven snabbare återfår vätskebalansen och tillgodogör sig energi. Dialyt blandas ut i vatten, gärna ljummet. Fortsätt utfodringen med mjölk eller kalvnäring.

1 portion består av 60 g Dialyt utblandat i 2 liter vatten (40–50°). Mjölk och Dialyt ska ges separat var för sig. Det ska gå minst en halvtimme mellan tilldelning av mjölk och Dialyt.

Vid mild diarré eller förebyggande vid t.ex. vid flytt av kalvar och/eller foderbyte ges ½ portion Dialyt.

En förpackning på 8 kg räcker till behandling av ca 15 kalvar med diarré.

Dialyt Express

Flytande, smaklig, elektrolyt som blandas i vatten eller mjölk. Dialyt Express innehåller elektrolyter, acetatbuffer och lättillgänglig energi vilka samverkar för att återställa djurets vätskebalans. Utvalda växtextrakter som har visat sig kunna förbättra mag-tarmhälsan ingår också. 

Dialyt Express är flytande och bör förvaras i närheten av kalvarna för att snabbt kunna tillsättas vid minsta tecken på att en kalv börjar bli dålig. Tidsaspekten är mycket viktig för att förhindra uttorkning hos kalvarna.

Tillhörande pump finns att beställa. En kalv med diarré ska ha 60 ml 2 gånger om dagen i 2-7 dagar. Dialyt Express kan också användas förebyggande vid exempelvis flytt eller omgruppering av kalvar.

En förpackning på 5 liter räcker till att behandla 14 kalvar under tre dagar.

Biopect

Torr elektrolyt som binder upp giftiga ämnen och skadliga bakterier. Blandas i vatten eller mjölk. Med hjälp av elektrolyterna och druvsockret i Biopect återupprättas vätske- och elektrolytbalansen hos kalven. Druvsockret tillför extra värdefull energi. Biopect innehåller löslig fiber som suger upp vätska och binder skadliga bakterier och giftiga ämnen i tarmen. Biopect kan blandas upp i vatten eller mjölk. Utfodra Biopect i förebyggande syfte när kalvarna flyttas eller som behandling vid magproblem. Biopect rekommenderas även till smågrisar och lamm.

En förpackning på 5 kg räcker till behandling av ca 10 kalvar med diarré.

Utfodringsrekommendationer för Biopect