StrömedelFör en god stallhygien

Easy-strö Finhackad halm med mycket hög uppsugningsförmåga.

 • Värmebehandlad, fri från bakterier och sporer.
 • Dammseparerad och utan tillsatser.
 • Mycket hög uppsugningsförmåga. 5 ggr sin egen vikt.
 • Absorberar ammoniak effektivt.
 • Hög densitet/tungt. Ligger kvar i boxen.
 • Tar upp minimal plats i jämförelse med vanlig halm.
 • Bättre klövhälsa, friska hasor.
 • Bättre totalekonomi.

Easy-bedding Finhackad halm pressad i pellets

 • Värmebehandlad, fri från bakterier och sporer.
 • Dammfri.
 • Utan tillsatser.
 • Mycket hög uppsugningsförmåga. 5 ggr sin egen vikt.
 • Absorberar ammoniak effektivt.
 • Mycket lätt att sköta.
 • Fjädrande och torr bädd för hästen.
 • Smidig säck, lätt att transportera och förvara.
 • Bättre totalekonomi.

Easy-way Krossad halmpellets

 • Hackad halm som pressats och krossats.
 • Värmebehandlad, fri från bakterier och sporer.
 • Mycket hög uppsugningsförmåga. 5 ggr sin egen vikt.
 • Absorberar ammoniak effektivt.
 • Hög densitet, dammar lite och är lätt att strö ut.
 • Inga tillsatser.
 • Bättre totalekonomi.

Svenska Foder Ströpellets Ljus, porös och lättmockad ströpellets för stall

 • Tillverkat av mjukpressat kutterspån.
 • Endast svensk träråvara från gran.
 • Hög uppsugningsförmåga.
 • Dammfritt efter vattning.
 • Inga tillsatser.
 • Lättmockat och tidbesparande.
 • Ger en ljus och trevlig stallmiljö.
 • Lätt att transportera, lagra och hantera.

Stallpellets Mjukpressat svenskt spån för hästboxar

 • Ren naturprodukt från svenska skogar.
 • Utan tillsatser.
 • Hög uppsugningsförmåga.
 • Dammfritt efter vattning.
 • Lättmockat och tidsbesparande.
 • Lätt att transportera, lagra och hantera.

Kutterspån

 • Dammseparerat.
 • Svensk träråvara.
 • Enkel hantering.
 • Ger en ljus och fin miljö.

Torvströ

 • Ren torv av svensk råvara.
 • Bra upsugningsförmåga.
 • Binder ammoniak. Även i luften.
 • Har ett mycket lågt pH-värde, vilket gör den ogynnsam för bakterier.
 • Värdefull för gödsel som jordförbättring.
 • Bra totalekonomi.

Torvmix En blandning av torv och spån

 • God uppsugningsförmåga.
 • Ammoniakbindande.
 • Lättskött och ekonomisk.
 • Ett ljusare alternativ än torv.
 • Fryser inte.