Search
Close this search box.

.

.

Kalvningsförlamning är ofta toppen av ett isberg

Andelen kor som registrerats med kalvningsförlamning i danska besättningar svänger extremt mycket. Veterinärer uppmanar att man ska sätta in förebyggande åtgärder. Ett bra sätt är att använda X-Zelit.

I genomsnitt har cirka 7,5 procent av de danska kobesättningarna i landet fått en efterföljande behandling för kalvningsförlamning i samband med kalvningen. Detta tal täcker dock en enorm variation från hela 68 procent i några besättningar, till 0 procent i andra, där man det senaste året inte alls registrerat något fall av kalvningsförlamning. Faktiskt har 13 procent av besättningarna inga behandlingar gjorda för kalvningsförlamning. Att man dessutom skulle ha så mycket som 69 procent kalvningsförlamningar i en besättning, låter mer som ett registreringsfel.

Jämför man Danmark med andra länder, visar de nyare utländska undersökningarna att nivån för kalvningsförlamning ligger på 3-7 procent. Undersökningar pekar också på att det finns en rad riskfaktorer. Äldre kor löper större risk att få kalvningsförlamning och Jersey-kor har även de en ökad förekomst jämfört med Holstein-korna. Därutöver är det en rad förhållanden kring utfodring och management under sintiden som spelar in.

Kalvningsförlamning är symptom på ett större problem

Förebyggande arbete är alltid viktigt, men ligger din besättning över 7 procent behandlade för kalvningsförlamning, är det särskilt viktigt att sätta in förebyggande åtgärder, rekommenderar Malene Budde, som är veterinär på SEGES innovation.

-De kliniska fallen av kalvningsförlamningar – det vill säga kor som är förlamade – är bara toppen av isberget. Det finns ett mycket större problem gömt i form av kor som inte visar tecken på sjukdom, men som har sub-klinisk kalvningsförlamning och låg kalciumhalt i blodet runt kalvningen, förklarar hon.

Både subklinisk och klinisk kalvningsförlamning medför en ökad risk för en lång rad andra sjukdomar, bland annat kvarbliven efterbörd, mastit, och löpmagsförskjutning. Därför är det viktigt att fokusera på det förebyggande.

Kalvningsförlamning kan förebyggas

För en optimal hantering av en sinko är en av nycklarna att undvika kalvningsförlamning. Det är dock viktigt att man inte blandar ihop de olika tillvägagångssätten för utfodringen av sinkorna. Fasutfodring är en väg, har du valt att fodra med samma foder genom hela sintiden är det annat management som krävs. Det är viktigt att följa råden för respektive strategi.

Det finns även produkter som Malene Budde rekommenderar. Bland annat menar hon att utfodring av kalciumbindare som till exempel X-Zelit under den sista perioden av sintiden är en bra insats för att förebygga kalvningsförlamning. Och så uppmanar hon till att få ett par extra ögon på situationen: Ta hjälp utifrån för att få bukt med klinisk och subklinisk kalciumbrist och få en mer välfungerande besättning.

X-Zelit ger mer mölk och en problemfri start

Utfodring med X-Zelit under sintiden aktiverar kons egna hormonsystem genom att binda kalcium från fodret och på så sätt minska upptaget av kalcium via tarmen. Vid kalvning är hon då förberedd på att genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från egna kroppsreserver. X-Zelit fokuserar alltså på att förhindra att problemet med låga kalciumnivåer i blodet uppkommer. När kalciumbristen förebyggs så minskar också problemen runt kalvning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas. Drygt 1 kg mjölk extra har studier och praktiska erfarenheter med X-Zelit kunnat påvisa.

Källa: KvaegNyt nr 15

X-Zelit – Ger mer mjölk & problemfri start på laktationen

  • Utfodring med X-Zelit under sintiden aktiverar kons egna hormonsystem genom att binda kalcium från fodret och på så sätt minska upptaget av kalcium via tarmen.
  • Vid kalvning är hon då förberedd på att genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från egna kroppsreserver. X-Zelit fokuserar alltså på att förhindra att problemet med låga kalciumnivåer i blodet uppkommer

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: