Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Avvänj på bästa sätt

Från kalvnäring till startfoder

Mjölk eller kalvnäring står för kalvens huvudsakliga näringsförsörjning de första veckorna. Erbjud ändå en liten näve kalvkraftfoder, gärna Primo Müsli, redan första eller andra dagen, precis när kalven druckit upp mjölken.

Varför ge startfoder tidigt?

Ju tidigare man erbjuder kraftfoder, ju tidigare blir kraftfoderkonsumtionen stor nog att räkna med. Energin från ett kraftfoder är alltid billigare än energin från mjölk eller kalvnäring. Kraftfoder är också nödvändigt för vommens utveckling och underlättar avvänjningen.

Innan avvänjning

  • För foderintaget är det viktigt att fodret alltid är fräscht. Släng gårdagens foder och ge lite nytt varje dag.
  • Kom ihåg att alltid erbjuda vatten eftersom mjölken inte hamnar i vommen utan går via bollrännan direkt till löpmagen.
  • När kalvarna äter 1,5 – 2,0 kg startfoder per dag är det dags att avvänja. Låt inte åldern avgöra utan basera beslutet på vad de faktiskt äter. Nöj dig heller inte med att uppskatta mängden utan kontrollera hur mycket det verkligen går åtunder några dagar. Det är värt jobbet. Att de är vana vid att äta kraftfoder kommer att förhindra att de tappar i tillväxtefter avvänjningen.

Starta nedtrappningen

Den successiva nedtrappningen av mängden kalvnäring och den höga konsumtionen av kraftfoder är avgörande för att man ska undvika det avbräck i tillväxt som man ser hos abrupt avvanda kalvar som inte är redo.

Ett sådant avbräck i tillväxten finns det inte plats för om vi ska nå målet. Därför är det viktigt att avvänjningen går sakta så att kalven hinner ställa om och kompensera den minskade mjölkmängden med kraftfoder.

Fortsätt att satsa på en hög tillväxt även efter avvänjning, det är ett bra ekonomiskt beslut. Ju yngre djuret är desto mer kostnadseffektiv är utfodringen för tillväxt.

Våra startfoder

Här hittar du våra stratfoder för kalvar som alla är sammansatta av smakliga råvaror med extra hög smältbarhet för att passa den unga kalven.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: