Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Så påverkar råvaruvalet smältbarheten

Kalvnäringens sammansättning viktig för fodervärdet

Kalven är till en början enkelmagad och vommens utveckling påverkas till stor del av utfodringen.

Råvarusammansättningen på kalvnäringen är oerhört viktig för att utgöra ett så högt fodervärde som möjligt för kalven. Smältbarheten och fodervärdet för olika råvaror varierar med kalvens ålder. Dessutom påverkas smältbarheten av den behandling som råvarorna utsatts för. Skummjölkspulver är ett exempel.

Skummjölkspulvrets fodervärde för kalven påverkas i stor grad av pastöriseringstemperaturen vid framställningen. En låg pastöriseringstemperatur påverkar proteinerna i skummjölkspulvret i mindre utsträckning, resultatet blir ett skonsamt skummjölkspulver med högre smältbarhet och proteinutnyttjande. Beredd och Delikat innehåller ett skonsamt skummjölkspulver som framställts vid låg temperatur.

Så påverkas råvarorna av tillverkningstekniken

Främsta energikällan i en kalvnäring utgörs av fett. Fettets tillgänglighet för kalven påverkas av tillverkningstekniken som används vid framställning. Genom att utnyttja en skonsam tillverkningsteknik med stora temperaturskillnader ökar fettets tillgänglighet i kalvens magtarmkanal. Fett och protein blir tillgängligt samtidigt för att kunna utnyttjas som näring till kalven.

Andra tillverkningsprocesser kapslar in fett i ett skal av protein vilket gör att energitillgängligheten begränsas till dess att proteiner smälts. Beredd och Delikat är tillverkade med den skonsamma tekniken som ökar smältbarheten på den färdiga kalvnäringen.

Utfodringsråd

Här hittar du utfodringsråd för våra kalvnäringar.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: