Utfodringsråd kalvnäringGrunden för en hög tillväxt

En hög tillväxt under mjölkperioden lägger grunden för en hög mjölkproduktion eller tillväxt senare i livet. Fodra därför dina kalvar så att de har möjlighet att växa minst 800 g per dag, helst mer. Varje dag. För mjölkproducenten är målet en reslig kalv med stor vom. Avgörande för att nå målet är att kalven får tillräckligt med protein, utan att få för mycket fett. Fördelen med våra kalvnäringar, jämfört med helmjölk är att de innehåller mer protein i förhållande till fett. Det gör det möjligt för kalven att nå rätt daglig tillväxt, utan att blir för rund.

Utfodra så här

Efter råmjölksperioden ska mängden kalvnäring snabbt trappas upp till 8 liter per kalv och dag för att uppnå önskad tillväxt. Dela upp givan i minst två, gärna tre utfodringar. Koncentrationen ska vara 15 % pulver. Det motsvarar 1,2 kg pulver per kalv och dag. Vid 6 veckors ålder kan mängden kalvnäring sakta och successivt trappas ner, men alltid med samma koncentration. Späd inte ut den. När kalven får mindre mängd kalvnäring kommer den på allvar igång med sin kraftfoderkonsumtion, vilket är precis vad man vill åstadkomma. För mjölkproducenten är målet en reslig kalv med stor vom. Avgörande för att nå målet är att kalven får tillräckligt med protein, utan att få för mycket fett.

Blanda rätt mängd och utfodra vid rätt temperatur

Rör ut pulvret med ca halva mängden vatten. Vattnet ska hålla 45 – 50 grader. Se till att allt pulver löser sig i blandningen. Fyll sedan på med resten av vattnet, till en temperatur på mellan 37 och 40 grader, vilket är en lagom utfodringstemperatur.  Med rätt temperatur och naturlig drickställning för kalven fungerar bollrännereflexen och mjölkgivan hamnar precis som den ska i löpmagen. Med rätt och tillräckligt hög temperatur på mjölken undviker man också att kyla ner kalven. En nedkyld kalv behöver energi för att bli varm. Fodrar man helmjölk eller en skummjölksbaserad kalvnäring bidrar rätt temperaturen också till att koaguleringsprocessen går fortare.

Kraftfoder

Ett bra startfoder är viktigt för utvecklingen av vommen, tillväxten och för att ge en problemfri avvänjning. Läs mer här.