Mineralfoder för köttproduktionFör digivande kor & växande djur

Mineralfoder är en viktig del inom köttproduktionen. Det ökar exempelvis kalvöverlevnaden och förbättrar såväl kornas som de växande djurens hälsa. Effektiva produkter är en självklarhet för Svenska Foder. Men, vi vill att det ska vara lätt att använda dem också. Annars ger de inte det resultat som det är tänkt. Därför har vi gjort det lätt att göra rätt så att de köttproducerande djuren ska få de vitaminer och mineraler de behöver för tillväxt och reproduktion.
Det är lätt att göra rätt!

Deltamin Di Mineraler för den digivande kon

Deltamin Di är ett smakligt mineralfoder som tillför alla de vitaminer och mineraler som den digivande kon så väl behöver. Fodra ca 125 g per ko coh dag. Deltamin Di innehåller såväl naturligt E-vitamin som selenjäst. Dessa former tas upp extra effektivt av kon och överförs effektivt till mjölken där de högre nivåerna i mjölken kommer kalven tillgodo. Ett högre selenintag hos kalvar är oftast positivt eftersom selenbrist hos kalvar är vanligt och kan leda till muskeldegeneration. Tillåten att använda inom ekologisk/KRAV produktion.

Deltamin Kött För hög tillväxt

Deltamin Kött är ett smakligt mineralfoder för växande djur. Hög tillväxt kräver mycket kalcium, något som täcks av innehållet i Deltamin Kött. Också innehållet av selen och vitamin E är anpassat för de unga djurens höga tillväxt och behov. Anpassa givan efter foderstaten och djurens ålder. Tillåten att använda inom ekologisk/KRAV produktion.

Under dräktigheten förbereder du ko och kalv bäst genom att fodra Deltamin Sin.

Här kan du läsa mer om utfodring av mineralfoder till köttdjur.