Mineralfoder och x-zelit för sintiden

Sintidsmineralet är en investering för framtiden. Både på kort och lång sikt. Kalvens prestation som ko grundläggs redan under fosterstadiet. Kvaliteten på råmjölken, förekomsten av mastiter och kalvningsförlamningar samt andelen dödfödda kalvar är ytterligare exempel på vad som påverkas av vitamin- och mineralstatusen under sintiden. Kor som får en dödfödd kalv producerar mindre mjölk i kommande laktation, det har man sett i försök.

Fodra alltid ett speciellt sintidsmineral under dräktigheten, både inom kött- och mjölkproduktionen. 150 g per dag under hela sintiden. Börja ca sex veckor före beräknad kalvning för kvigor. Vi har 3 mineralfoder speciellt för sintiden att välja mellan.

Deltamin Sin

Mineralfoder för sintiden med 100 % naturligt E-vitamin och organiskt selen.

Deltamin Sin Fertil

Alla fördelar från Deltamin Sin och därtill organiska mineraler och biotin.

Deltamin CAB

Mineralfoder för sintiden med stort negativt CAB-värde. Ett lågt CAB-värde innan kalvning minskar risken för kalvningsförlamning.

Läs mer om X-zelit & X-zelit Complete.