Mineralfoder för sintiden

Sintidsmineralet är en investering för framtiden. Både på kort och lång sikt. Kalvens prestation som ko grundläggs redan under fosterstadiet. Kvaliteten på råmjölken, förekomsten av mastiter och kalvningsförlamningar samt andelen dödfödda kalvar är ytterligare exempel på vad som påverkas av vitamin- och mineralstatusen under sintiden. Kor som får en dödfödd kalv producerar mindre mjölk i kommande laktation, det har man sett i försök.

Fodra alltid ett speciellt sintidsmineral under dräktigheten, både inom kött- och mjölkproduktionen. 150 g per dag under hela sintiden. Börja ca sex veckor före beräknad kalvning för kvigor. Vi har 3 mineralfoder speciellt för sintiden att välja mellan.

Deltamin Sin

Sintidsmineral med 100 % naturligt E-vitamin och organiskt selen. Deltamin Sin är vårt storsäljande sintidsmineral med organiskt selen, högt innehåll av magnesium, låg kalciumnivå och mycket E-vitamin, allt i naturlig form. Naturligt E-vitamin under sintiden har bland annat visat sig kunna sänka kalvdödligheten och förbättra råmjölkskvaliteten.

Deltamin Sin Fertil

Sintidsmineral med organiska mineraler. Deltamin Sin Fertil kombinerar fördelarna från Deltamin Sin med fördelarna från Deltamin Fertil. Produkten innehåller både naturligt E-vitamin, selenjäst, organiska mineraler och biotin.

Naturligt E-vitamin tas upp och utnyttjas mera effektivt jämfört med vanligt E-vitamin och motverkar exempelvis mastit och kvarblivna efterbörder effektivt. Försök visar också att kalvöverlevnaden förbättras. Läs gärna mer här.

Biotinet förbättrar kvaliteten på klövarna. Med friska klövar rör sig korna bättre, får en bättre fruktsamhet och kommer att mjölka mer.

Organiska mineraler tas upp och utnyttjas extra effektivt, vilket ger en positiv effekt på hälsan, klövarna, fruktsamheten och produktionen. Nyare försök visar nu också stora positiva effekter av att ge dessa organiska mineraler veckorna före kalvning. Därför slår vi nu ihop våra två lyckade koncept till ett helt nytt sintidsmineral; Deltamin Sin Fertil.

Nedan ser du resultatet från ett försök där korna fått organiska mineraler, motsvarande Deltamin Sin Fertil, 30 dagar före och 30 dagar efter kalvning. Korna som fått organiska mineraler producerade mer mjölk.

Deltamin CAB

Sintidsmineral med stort negativt CAB-värde och organiskt selen. Deltamin CAB innehåller en hög nivå magnesium, minimalt med kalcium och en hög nivå E-vitamin. Ett lågt CAB-värde verkar surgörande på kons blod, vilket motverkar att hon drabbas av kalvningsförlamning. Deltamin CAB, precis som övriga sintidsmineraler, innehåller organiskt selen som tas upp och utnyttjas mera effektivt vilket är positivt både för kons och kalvens hälsa. Nivåerna i mjölken blir också högre, vilket gynnar kalven.


X-Zelit

Utfodring med X-Zelit under sintiden aktiverar kons egna hormonsystem genom att binda kalcium från fodret och på så sätt minska upptaget av kalcium via tarmen. Vid kalvning är hon då förberedd på att genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från egna kroppsreserver. På så sätt förhindras kalciumbrist och de med den kopplade problemen runt kalvning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas. Utfodringen av X-Zelit ska alltid upphöra vid kalvning.

Det finns 3 olika sätt att fodra X-Zelit till dina kor. Som ren X-Zelit, i ett foder tillsammans med högvärdigt protein och skyddat metionin eller i en produkt med både X-Zelit och sintidsmineral.

Läsa mer om X-Zelit och dess fördelar här >>