Stråla 245Koncentrerat färdigfoder med extra AAT

Koncentrerat färdigfoder som tillför mycket energi och AAT i varje tugga. Ibland räcker det protein som vommens mikrober producerar inte till. Då finns Stråla 245. Fodrets sammansättning lämpar sig extra bra för nykalvade och högproducerande kor som har ett stort behov av AAT. Den höga andelen bypassprotein eller AAT är utmärkande och kommer från en alldeles speciell sammansättning av utvalda råvaror, en del unika för just Stråla 245. Urvalet och sammansättningen görs för att få en hög nivå AAT, men också en gynnsam aminosyrasammansättning eftersom det är extra viktigt för det protein som passerar vommen.

Stråla 245 är ett väldigt koncentrerat foder vilket gör att det också platsar bra i robotar där mängden kraftfoder ofta är begränsad.

Stråla. Ett foder. Många möjligheter

Stråla 245 Illustration

Ökar nykalvades mjölkproduktion

Nykalvade kor har behov av extra AAT. I försök med AAT-nivåer långt över gällande norm har mjölkavkastningen ökats med upp till 7 kg per ko & dag. Stråla 245 innehåller osedvanligt höga nivåer AAT för att med normala kraftfodergivor kunna gynna mjölkproduktion i tidig laktation. Proteinförsörjningen i tidig laktation påverkar också fruktsamheten och immunförsvaret.

Samma näring på mindre mängd kraftfoder i roboten

I robotsystem begränsas produktionen i vissa fall av hur mycket kraftfoder kon hinner äta. Eftersom Stråla 245 är så koncentrerat får kon i sig extra mycket näring i varje tugga. Det är också extra smakligt för att ge en snabb konsumtion. Många av våra kunder med robot upplever en bättre kotrafik och ett bättre flöde med Stråla 245.

Ger utrymme för grovfoder

Stråla 245 är ett extra koncentrerat kraftfoder. Det ger möjlighet att minska kraftfodergivan för att istället få plats med mer grovfoder i foderstaten. Totalt sett kan foderkostnaden bli billigare samtidigt som mjölkproduktionen ofta ökar.

Öka antalet högmjölkare

Det finns många försök som visar att rätt aminosyra-försörjning resulterar i en ökad mjölkproduktion, ökad proteinhalt och effektivare proteinutnyttjande. Vommens produktion av mikrobprotein räcker inte till för våra högmjölkare. Komplettera med Stråla 245 så får de högvärdigt protein med rätt aminosyrasammansättning.

Fler högenergifoder för en bättre produktion

Tip Topp

Blodsockerhöjande toppfoder för en bra start på laktationen. Nedsatt fruktsamhet är ett stort problem och energibristen i tidig laktation är en av orsakerna. En god energitillförsel är nödvändig, men inte alltid tillräcklig.

Tip Topp innehåller blodsockerhöjande råvaror vilket är positivt eftersom glukos krävs för såväl normal fruktsamhet som mjölkproduktion. Tip Topp är ett av våra populära foder inom de Toppfoder Svenska Foder har tagit fram. Tip Topp innehåller en hög nivå skonsam energi och mycket bypassprotein från olika källor. Med Tip Topp i foderstaten kan du förvänta dig tydligare brunster, högre konsumtion, färre acetonomier och mer mjölk – hela laktationen. Börja gärna med Tip Topp ett par veckor innan kalvning och fortsätt cirka 3 månader in i laktationen för bästa effekt.

Fördelar:

  • Bättre fruktsamhet
  • Färre acetonomier
  • Mer mjölk

Ketoglyk

Ketoglyk är ett flytande, mycket smakligt blodsockerhöjande energitillskott för den nykalvade kon. Ketoglyk tillför extra energi till kon i en smaklig flytande form. Produkten består av ingredienser som samtidigt håller blodsockernivån på en lagom nivå. Dessa båda egenskaper är viktiga för att undvika viktförlust och dålig aptit. En ko som förlorar mindre i vikt tidigt i laktationen har oftast lättare att snabbt bli dräktig igen.

Blodsockernivån är också viktig för att äggstockarna ska få god tillgång till glukos. Det i sin tur är en förutsättning för normal ägglossning och god fruktsamhet. Dessutom är glukos en viktig och drivande komponent i mjölkproduktionen. Det gör att Ketoglyk ofta också ger en ökad mjölkavkastning samtidigt som fruktsamheten förbättras. 

Fördelar:

  • Aptiten
  • Blodsockret
  • Fruktsamheten
  • Mjölkproduktionen