Fetthaltshöjande toppfoderÖka mjölkens fetthalt

Fetthaltshöjande Topp är foder framtagna för att öka mjölkens fetthalt. Med väl valda råvaror i en exakt kombination kan mjölkens fetthalt ökas. Fetthaltshöjande Topp finns i tre proteinnivåer, alla med en hög energinivå. En stor andel betfiber bidrar till den höga energin. En varierad proteinsammansättning, med bland annat en betydande andel sojaprodukter bidrar till en hög proteinkvalitet.

Fett Topp

Kombinationen Fett Topp och din spannmål utgör ett vinnande koncept för fetthaltsökning. Ett av våra allra populäraste toppfoder med hög andel vomstabilt protein. Passar tillsammans med normalt grovfoder.

Grädd Topp

När grovfodret håller en lite lägre proteinnivå kompletterar du spannmålen med Grädd Topp för att höja mjölkens fetthalt. Proteinet utgörs av en relativt hög andel vomstabilt protein.

Smör Topp

Ett proteinrikt fetthaltshöjande Toppfoder. Hög fiberkvalitet och extra mycket protein med en relativt hög vomtillgänglighet. Kan innehålla en liten del urea.