Fetthaltshöjande toppfoderÖka mjölkens fetthalt

Fetthaltshöjande Topp är foder framtagna för att öka mjölkens fetthalt. Med väl valda råvaror i en exakt kombination kan mjölkens fetthalt ökas. Fetthaltshöjande Topp finns i tre proteinnivåer, alla med en hög energinivå. En stor andel betfiber bidrar till den höga energin. De har också en varierad proteinsammansättning och råvaror som bidrar till en hög proteinkvalitet.

Fett Topp

Kombinationen Fett Topp och din spannmål utgör ett vinnande koncept för fetthaltsökning. Ett av våra allra populäraste toppfoder med hög andel vomstabilt protein. Passar tillsammans med normalt grovfoder.

Grädd Topp

När grovfodret håller en lite lägre proteinnivå kompletterar du spannmålen med Grädd Topp för att höja mjölkens fetthalt. Proteinet utgörs av en relativt hög andel vomstabilt protein.

Smör Topp

Ett proteinrikt fetthaltshöjande Toppfoder. Hög fiberkvalitet och extra mycket protein med en relativt hög vomtillgänglighet. Kan innehålla en liten del urea.

Grädd Topp tar produktionen ett steg längre

Carl-Magnus Andersson på Näs Tyskagården utanför Falköping fokuserar på företagande och resultat. Grunden är mjölkproduktion men företaget innefattar även 2 vindkraftverk och en egen bokföringsfirma.

För Carl-Magnus handlar företagande om att göra rätt val för att uppnå bäst resultat och då måste verksamheten optimeras. Det räcker inte att räkna på enbart kostnaderna i en investering. När man gör investeringar eller förbättringar innebär det att man måste se hur insatsen påverkar resultatet på sista raden.

– I alla verksamheter måste man självklart hålla koll på sina kostnader, men det räcker inte, konstaterar han. Konsten är att optimera produktionen enligt de förutsättningar man har.

En investering som fallit väl ut för Näs Tyskagården är användandet av Svenska Foders toppfoder Grädd Topp. Eftersom Carl-Magnus Andersson ständigt letar förbättringar förde han en diskussion med sin säljare på Svenska Foder, Jens Jonsson. Jens tipsade då om Grädd Topp. Grädd Topp tillför högkvalitativt protein till foderstaten samtidigt som fetthalten i mjölken ökar.

– Vi började med Grädd Topp i september i fjol, när vi hade klart för oss hur vallkvaliteten såg ut, säger Carl-Magnus. Produktionsresultaten kom snabbt. Idag ligger vi på en fetthalt på 4,30 och årsavkastning på 13.000 kg ECM – det har vi aldrig tidigare haft på gården. Det är en prestation att ha hög fetthalt samtidigt som avkastning ligger på en hög nivå och det har vi nu lyckats med tillsammans med Jens!

-Det är ett något dyrare foder, men jag satsar gärna om det innebär att produktionen utvecklas och resultaten förbättras, fortsätter han. Det gör verksamheten mer dynamisk och så mycket roligare.

Carl-Magnus Andersson Näs

Näs Tyskagården
Falköping, Västra Götaland
Antal kor: 600 djur, varav 200 mjölkande
Ras: SLB
Mjölkavkastning: 13 000 ECM
Mejeri: Falköpings mejeri
Mjölkningssystem: 3 Lely-robotar

Våra andra toppfoder

Näringsdeklarationer

Färdigfoder Mjölkkor