Search
Close this search box.

.

.

Rengöring & desinfektion för nöt

Hygienprodukter för mjölkproduktion

En god stallhygien leder till en bättre stallmiljö vilket har stora fördelar för både människor och djur. Genom att året runt regelbundet använda ett för ändamålet anpassat rengörings- eller desinfektionsmedel minskas bland annat risken för att eventuella smittor sprids mellan djuren. En bättre stallmiljö leder till friskare djur och en högre djurvälfärd vilket ger bättre förutsättningar för en hög produktion, oavsett om det gäller högre tillväxt eller ökad mjölkavkastning

Filtrera

Stalosan F

Torrdesinfektion
Stalosan F skapar optimala sanitära förhållanden i djurstall under produktionsperioden, vilket säkerställer förbättrad djurhälsa och välbefinnande samt optimerad foderutnyttjande. Tack vare sin höga andel (>95 %) aktiva ämnen, har Stalosan en antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter.

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall så bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, klöv- mag/tarm-, och hudsjukdommar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar djurens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarre minskas.

Stalosan F kan användas på djurens liggplats eller stallgolvet för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållanden i alla typer av stall. Kan användas medan djuren befinner sig i stallet. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor. Kan med fördel användas både i klövbad och i stövelbad.

Kan användas för nöt, gris, får och fjäderfä

CID 2000

Rengöring och desinfektionsmedel för vattenledningar och blötfoderanläggningar.
Biofilm, dvs ett lager av organiskt material, är vanligt förekommande på insidan av vattenrören. Biofilm kan täppa till ventiler, minska volymen i vattenrören med 70-80% och därmed minska vattengenomströmningen betydligt. Biofilmen kan innehålla flera olika mikroorganismer och har en negativ effekt på vaccin och vitaminer som tillsätts i vattnet. En enkel högtrycksspolning avlägsnar inte biofilm. Det gör inte heller klor och jodprodukter. En effektiv rengöring och desinfektion av vattensystemet kräver tillsats av syre.

Cid 2000 består av 20% stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den. Innehåller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror.

Godkänd i ekologisk produktion

Användning
I tomma stallar doseras 2 % CID 2000 i vattenledningarna
Cid 2000 kan vid behov också användas när det är djur i stallet men då med en lägre dosering.
Låt blandningen stå i 6-18 h innan den noggrant sköljs med vatten.

För fjäderfä: Produkten lämpar sig också väl att använda när det är djur i stallarna exempelvis som rengöring efter dosering av vitaminer etc. Gör då en brukslösning med 0,2-0,4 liter CID 2000 + 10 liter vatten och sätt sedan medicinblandaren på 1 %. Detta bör göras 24 h efter det att vitaminerna etc. slutat tillsättas. Kan användas till kycklingar redan från insättning och under första veckan.

DM Clean

Rengöringsmedel för vattenledningar, blötfoderanläggningar och mjölkutrustning.
Flytande alkaliskt diskmedel framtaget för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar, inredning och maskiner. Den tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar och innehåller även korrosionsskydd. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vare dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Det höga innehållet av kaliumhydroxid gör DM Clean effektiv även vid låga temperaturer i diskvattnet (40 – 80 °C)

Nöt: För diskning av mjölkutrustning, mjölkningsanläggningar, mjölktankar och robotsystem. Produkten är skonsam mot såväl anläggning som gummin.

Fjäderfä: Rengöring av vattensystem. Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm. För bästa resultat ska systemet desinficeras efteråt med CID 2000.

Gris: Tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar. Innehåller korrosionsskydd. Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm
Gris: Rengöring- och desinfektionsmedel för vattenledningar och blötfoderanläggningar

Godkänd i ekologisk produktion!

Användning
Tillsätt 3-5 % DM Clean till vattensystemet och låt verka i max 2 h.
Skölj därefter noggrant med vatten
1 2
Filtrera
Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: