Vanliga frågor & svar om foderråvaror

Jag har köpt en säck med majs, men det finns lite vete i den. Varför då?

Våra olika råvaror säckas på samma maskin. Därför kan det ibland bli en liten sammanblandning.

 

Men, så ska det väl inte vara?

Nej, vi jobbar på flera sätt för att undvika all form av sammanblandning. Men helt går det inte alltid att undvika.

Men, då kan ni ju inte kalla det för en råvara?

Jo, den lagstadgade gränsen för oavsiktlig inblandning går vid 5%, eller för att citera förordningen, “en foderråvaras botaniska renhet får inte vara lägre än 95%”. Självklart är vårt interna mål att vi så långt det är möjligt ska undvika all form av sammanblandning, men ibland slinker något emellan och det är trots det fortfarande en foderråvara.

Men är det inte farligt för mitt djur?

Nej, det är det inte. I den lilla mängd det är tal om är det ingen som helst fara att ge en annan råvara än den tänkta, eller ett annat foder till ditt djur. På vår säcklinje säckas inget foder som utgör en risk, ens när det hamnar hos “fel djurslag”.