Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

En Perfekt Mix

Två traktorer skördar vallgräs

Optivall Perfekt är en högavkastande, torktålig och uthållig vallblandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

– Optivall Perfekt är en blandning som lämpar sig mycket väl på jordar med högt pH, vilket vi framförallt hittar i Götaland, konstaterar Johanna Öwall, Produktansvarig Växt, i Svenska Foder.

– Där timotej bidrar med energivärde, smaklighet och socker för ensileringsprocessen, bidrar rörsvingelsorten Karolina med hög skörd ts, torktålighet – Karolina ger också några extra dagar att skörda, genom ett breddat skördefönster.

– Vi har lagt med engelskt rajgräs för att säkra en hög skörd det första vallåret, när rörsvingeln kommer med hög avkastning vallår 2 och 3. Engelskt rajgräs har en snabb och aggressiv etablering.

Perfekt har en hög baljväxtandel som ser till att man får ett proteinrikt grovfoder. Rödklövern minskar över vallens liggtid, och vitklöverandelen ökar, tack vare sin aggressiva etableringsförmåga. Båda bidrar med smaklighet men med sina olika växtsätt, skapar de bredd och pålitlighet under vallens liggtid.

– Lusernen som också ingår i Perfekt, bidrar både med en stor skörd ts och en hög proteinhalt i grovfodret, fortsätter Johanna. Dess kraftiga och djupgående pålrot ger en hög torktålighet i vallen. Därför är det en sort som lämpar sig bra på lättare jordar med högt pH.

Läs mer om Perfekt hos Scandinavian Seed.

Johanna Öwall
Ansvarig Växt

En Perfekt mix

40% Timotej 10% Rödklöver
10% Engelskt Rajgräs 5% Vitklöver
20% Rörsvingel 15% Blålusern

Bjersgård har av flera anledningar valt Svenska Foders vallblandning Optivall Perfekt. Men en viktig del är mängden lusern i blandningen:

– Erfarenheten talar för att lusern passar bäst på våra marker, säger Patrik Lennwall. Därför önskade vi en vallfröblandning som kunde matcha det. Det kan Optivall Perfekt.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: