Search
Close this search box.

.

.

Grovfoder

Utnyttja grovfodrets potential

Grovfodrets näringsinnehåll varierar. Mellan gårdar och mellan år. Oavsett näringsinnehåll så har vi ett kraftfoder som passar. Däremot finns det inget kraftfoder som passar till alla grovfoder. Vi har exempelvis färdigfoder med mer eller mindre stärkelse. Till ett tidigt skördat ensilage med fiber med hög smältbarhet vill man ofta hålla nere mängden stärkelse i foderstaten medan en foderstat med ett fiberrikt ensilage med låg smältbarhet kan gynnas av stärkelse. Du väljer.

Ett ensilage med hög fibersmältbarhet bidrar också med mer AAT till foderstaten vilket såklart påverkar vilken proteinkvalitet man väljer på sitt kraftfoder. Ser man å andra sidan i sitt analyssvar att ammoniumkvävet, det lösliga proteinet eller ADF-kvävet ligger väl högt vet man att man med fördel väljer ett kraftfoder med högt AAT-värde, även till korna med lite lägre avkastning.

När ensileringsprocessen lyckats kan man med fördel utnyttja en del urea och mera lättnedbrytbart protein, som oftast är betydligt billigare. Med andra ord finns det mycket pengar att investera i en noggrann packning, täckning och behandling med ett effektivt ensileringsmedel, även om det kostar några timmar eller kronor extra. En bättre ensilage-kvalitet visar sig tydligt i produktionsökning och lägre kraftfoderräkningar. För att kunna göra dessa avvägningar i sitt foderval behöver man en grovfoderanalys. Och man måste vara väl bekant med de olika parametrarna så man kan tyda dem, och göra rätt val utifrån dessa.

Komplett sortiment för ditt grovfoder

Svenska Foder erbjuder både biologiska och kemiska ensileringsmedel samt ett heltäckande sortiment av emballage. För plansilos har vi plansilofolie, vacuumfolie och täckväv. Även tillbehör som sandsäckar och fågelskyddsnät finns i sortimentet. För rundbalar finns balnät, sträckfilm och mantelfilm.

Vi har vallfröblandningen för dig

Våra vallfröblandningar innehar spetsade egenskaper, bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder.

Optilab – en komplett analyspartner

Optilab är ett laboratorium för lantbruksbranschen, med över 30 års erfarenhet av analyser av foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska. Optilab utför både grovfoderanalyser och hygienanalyser. Beställ enkelt och smidigt via webbshoppen!

Växtodling ur ett helhetsperspektiv

Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål & Grovfoder

Läs om nyheter, vårutsäde, gödning, vallfröer, spannmålshantering, ensileringsmedel och emballering.

Artiklar om Grovfoder

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: