FreshFossPremium & Bas

Under varmare perioder på året har många fått erfara att det fräscha, näringsrika fodret som mixats ihop har tagit värme och förlorat mycket av den värdefulla näringen under tiden det legat på foderbordet. Att mixen blir varm är ett tydligt tecken på oönskad tillväxt av jäst- och mögelsvampar. Vid tillväxt av jäst och mögel förbrukas den mest lättillgängliga näringen samtidigt som värme genereras. Mikroorganismerna kan också bilda olika ämnen som försämrar fodermixens smaklighet och sänker foderintaget.

FreshFoss motverkar varmgång och bibehåller hygienisk kvalitet och näringsvärde på mixen genom att hämma oönskade mikroorganismer. Produkterna är en blandning av salter från organiska syror vilket gör produkten ofarlig och enkel att hantera jämfört med t.ex. propionsyra. FreshFoss gör att mixen håller sig stabil längre. Genom att förlänga tiden tills den färdiga mixen tar värme kan näringsvärde och smaklighet bibehållas. Den kan därför med fördel användas året runt till mixar som blandas mer sällan, t.ex. till ungdjur och sinkor. Torrsyraprodukter har fördelen att de är enkla att hantera och minimerar risken för skador, dessutom är de väldigt kostnadseffektiva.

 • Förlänger mixens hållbarhet
 • Bevarar näringsinnehållet
 • Torr, ej korrosiv produkt
 • Motverkar varmgång

FreshFoss Premium

Vår beprövade och välfungerande produkt för att hålla mixen fräsch längre! Har visat sig i försök vara bäst på att minska varmgång och minska tillväxt av oönskade mikroorganismer i fodermixen. Dosera FreshFoss Premium med 0,5-2 kg per ton mix.

FreshFoss Basic NYHET!

Vår nya produkt som bygger på samma princip som FreshFoss Premium. FreshFoss Basic tillverkas med en annan teknik jämfört med FreshFoss Premium och har också en något annorlunda sammansättning. Detta möjliggör att produktens pris kan hållas nere. Tillsätt 1-3 kg FreshFoss Basic per ton mix.

FreshFoss har i oberoende försök visat sig stabilisera fullfoder med bäst effekt

I Danmark har SEGES jämfört förmågan att stabilisera fullfoder hos 4 olika tillsatser. Försöket visade att FreshFoss var effektivast.

 • Ingen värmebildning dagen efter utfodring
 • Längst stabilitet
 • Tendens till att hämma bakterietillväxt

Försöksrapportens sammanfattning

FreshFoss Premium särskilde sig i studien genom att vara den av de testade produkterna som gav den högsta aeroba stabiliteten samt hade en tendens till att motverka tillväxt av bakterier och mögel.

Också i ”känseltestet” utmärkte sig FreshFoss Premium genom att vara den enda av produkterna där man inte kunde känna någon värmebildning av fodret på foderbordet dagen efter utfodring under någon av de tre dagarna.

Undersökningen visar att man bör överväga att välja torrsyraprodukter framför organiska syror som t.ex. propionsyra för att stabilisera fullfoder till mjölkande kor under sommarhalvåret. Torrsyraprodukter har fördelen att de är enklare att hantera, har mindre risk för skador samt att de är mera kostnadseffektiva.

De fyra tillsatserna som testades var:

 • FreshFoss Premium 1 kg/ton
 • Natriumbensoat 1 kg/ton
 • Propionsyra 3 l/ton
 • Salvana TMR 1 kg/ton
 • Obehandlad kontroll

Observera att natriumbensoat inte är en godkänd tillsats för ändamålet, men ändå testades i det här försöket. Salvana TMR är en annan torrsyraprodukt för ändamålet.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer här.