FreshFoss Premiumförlänger tiden tills mixen tar värme

FreshFoss Premium motverkar varmgång och bibehåller hygienisk kvalitet och näringsvärde på mixen. FreshFoss Premium är en blandning av salter från organiska syror. Produkten förlänger tiden tills den färdiga mixen tar värme. På så sätt kan fodermixens näringsvärde bibehållas. Att mixen blir varm är ett tydligt tecken på att oönskad tillväxt av jäst- och mögelsvampar.

Vid tillväxt förbrukar de den mest lättillgängliga näringen samtidigt som de genererar värme. De bildar ofta också olika ämnen som försämrar fodermixens smaklighet. FreshFoss Premium hämmar dessa oönskade mikroorganismer. På så sätt kan fodermixens näringsinnehåll och smaklighet bibehållas en längre tid. Tillsätt 1-3 kg FreshFoss Premium per ton mix som ett tillsatsmedel för att förlänga mixens hållbarhet.

 • Torr, ej korrosiv produkt
 • Motverkar varmgång
 • Bevarar fodrets näringsvärde

FreshFoss har i oberoende försök visat sig stabilisera fullfoder med bäst effekt

I Danmark har SEGES jämfört 4 olika tillsatser och deras förmåga att stabilisera fullfoder. De konstaterade att FreshFoss Premium gav den bästa effekten.

 • Ingen värmebildning dagen efter utfodring
 • Längst stabilitet
 • Tendens till att hämma bakterietillväxt

Försöksrapportens sammanfattning

FreshFoss Premium särskilde sig i studien genom att vara den av de testade produkterna som gav den högsta aeroba stabiliteten samt hade en tendens till att motverka tillväxt av bakterier och mögel.

Också i ”känseltestet” utmärkte sig FreshFoss Premium genom att vara den enda av produkterna där man inte kunde känna någon värmebildning av fodret på foderbordet dagen efter utfodring under någon av de tre dagarna.

Undersökningen visar att man bör överväga att välja torrsyraprodukter framför organiska syror som t.ex. propionsyra för att stabilisera fullfoder till mjölkande kor under sommarhalvåret. Torrsyraprodukter har fördelen att de är enklare att hantera, har mindre risk för skador samt att de är mera kostnadseffektiva.

De fyra tillsatserna som testades var:

 • FreshFoss Premium 1 kg/ton
 • Natriumbensoat 1 kg/ton
 • Propionsyra 3 l/ton
 • Salvana TMR 1 kg/ton
 • Obehandlad kontroll

Observera att natriumbensoat inte är en godkänd tillsats för ändamålet, men ändå testades i det här försöket. Salvana TMR är en annan torrsyraprodukt för ändamålet.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer här.