Intensiva blandningarKonventionella vallfröblandningar

I ett mer intensivt skördesystem där det planeras att tas 3-4 skördar med kortare liggtid kan du med fördel välja en vallfröblandning med eng. rajgräs, rörsvingel eller rörsvingelhybrid, röd- och vitklöver. Rekommendationen är att både andelen ängsvingel och timotej är något lägre än i ett 2-skördesystem för att säkerställa en hög grovfoderskörd.

I torra områden kan vi med fördel ha med arter som rörsvingel/rörsvingelhybrid och lusern i större andel för
att säkerställa en bra grovfoderskörd även under torra förhållanden.

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Götaland & södra Svealand

Ikoner för Gourmet

Delikat

Delikat är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Delikat
 50% Timotej 10% Rödklöver
 20% Rörsvingel 5% Vitklöver
 15% Engelskt Rajgräs
Ikoner för Gourmet

Gourmet

Gourmet är framtagen för att vara både intensiv och uthållig. Kombinationen av ängssvingel och rörsvingel Karolina ger en intensiv och samtidigt uthållig vall. Rörsvingel Karolina ger ett breddat skördefönster tack vare en senare mognad än rörsvingelhybriden Hykor. Det engelska rajgräset sörjer för en hög skörd första vallåret.

Gourmet
 42% Timotej 10% Ängsvingel
 20% Rörsvingel 10% Rödklöver
 15% Engelskt Rajgräs 3% Vitklöver
Ikoner Balans

Balans

Balans är en högavkastande blandning som passar bra där klöver är lättetablerad. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Det engelska rajgräset sörjer för en bra start det första vallåret och ett smakligt foder. Balans innehåller något lägre baljväxtandel och passar därför utmärkt där klöver är mer lättetablerad.

Balans
 40% Timotej 10% Rödklöver
 15% Engelskt Rajgräs 5% Vitklöver
 30% Rörsvingelhybrid
Ikoner för Bore

Bore

Bore är en blandning tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Blandningen rekommenderas till alla jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.
 

Bore
 60% Timotej 40% Rörsvingelhybrid
Ikoner för Trygg

Tålig

Tålig är en torktålig blandning som ger ett grovfoder med högt proteinvärde. En stor andel lusern som tack vare sin djupa pålrot är torktålig och bidrar med protein såväl som fiber i grovfodret blir tillsammans med rörsvingelhybriden Hykor och rajsvingeln en stark laguppställning för att möta föutsättningarna med sommartorka framförallt på Gotland, Öland och Kalmarregionen.

Cirkeldiagram Tålig
35% Rörsvingelhybrid 10% Rödklöver
20% Rajsvingel 10% Timotej
25% Lusern
Ikoner för Trygg

Trygg

Trygg är en högavkastande och härdig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor tillsammans med hög andel timotej skapar möjlighet för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år.

Trygg
 50% Timotej 15% Rödklöver
 30% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
Ikoner för Tixakt

Tixakt

Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion. Innehåller endast rödklöver som baljväxt. Beakta den lägre uthållighet som rödklöver och engelskt rajgräs innehar.

Tixakt
45% Timotej 25% Engelskt Rajgräs
20% Rörsvingelhybrid 10% Rödklöver
Ikoner för Perfekt

Perfekt

Perfekt är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkatande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för att proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

Perfekt
40% Timotej 10% Rödklöver
10% Engelskt Rajgräs 5% Vitklöver
20% Rörsvingel 15% Blålusern
Premia

Premia

Premia är en högavkastande, torktålig blandning som ger proteinrikt grovfoder. Rörsvingel Karolina, Rajsvingel och Hundäxing ger i kombination en högavkastande vall. Lusern tillsammans med rödklöver borgar för högt proteininnehåll i grovfodret.


Premia
 35% Rörsvingel 10% Rödklöver
 10% Rajsvingel 30% Blålusern
 15% Hundäxing
Ikoner för Maxicorn

Maxicorn

Maxicorn ger ett proteinrikt grovfoder och passar bra som samodlingspartner till majsensilage. Maxicorn är sammansatt för att just vara torktålig. Rörsvingel Karolina har inte bara ett breddat skördefönster utan är även torktålig, har god vinterhärdighet och god återväxtförmåga.

Tillsammans med en stor andel lusern som tack vare sin djupa pålrot är just torktålig blir blandningen mycket torktålig. Lusernen ger även hög proteinhalt i grovfodret samtidigt som dess stjälkar bidrar med fiber. Maxicorn är en god samodlingspartner till majsensilage.

Maxicorn
 30% Timotej 20% Rödklöver
 20% Rörsvingel 30% Blålusern

Norra Svealand & Norrland

Ikoner för Topp

Topp

Topp är en intensiv blandning för 3 skördar per år. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor.

Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3 skördar. Den höga baljväxtandelen ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder, där vitklövern skapar god förutsättningar för hög baljväxtandel vid ett intensivt skördesystem.

Topp
60% Timotej 15% Rödklöver
20% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
Ikoner för Gourmet

Delikat

Delikat är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Delikat
50% Timotej 10% Rödklöver
20% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
15% Engelskt Rajgräs
Ikoner för Gourmet

Gourmet

Gourmet är framtagen för att vara både intensiv och uthållig. Kombinationen av ängssvingel och rörsvingel Karolina ger en intensiv och samtidigt uthållig vall. Rörsvingel Karolina ger ett breddat skördefönster tack vare en senare mognad än rörsvingelhybriden Hykor. Det engelska rajgräset sörjer för en hög skörd första vallåret.

No Data Found