Mindre intensiva blandningarKonventionella vallfröblandningar

Om du planerar för en mindre intensiv vallproduktion i ett 2-skördesystem med en liggtid på 2-3 år kan det vara lämpligt att välja en klassisk vallfröblandning med timotej, eng. rajgräs, ängsvingel och rödklöver.

Om du istället tänker ha en liggtid på 3-5 år men samtidigt kunna ha ett extensivt skördeintervall med två skördar kan du med fördel välja en blandning med ingen/mindre andel eng. rajgräs, samt ha med en tålig vitklöver som kan fylla ut luckor senare under vallens liggtid.

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Götaland & södra Svealand

Ikoner för Legend

Legend

Legend är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs borgar för en härdig allroundblandning, där kombinationen av röd- och vitklöver garanterar både en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret. Kan efterbetas.

Legend
 50% Timotej, Rhonia, Lischka 10% Rödklöver, Taifun, Rozeta
 10% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 5% Vitklöver, Jura
 25% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia
Ikoner Rejäl

Rejäl

Rejäl är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion. Rejäl har uthålliga gräs, timotej och ängssvingel och tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion. När klöver-
andelen minskat vallår 2 kan den den även användas för hö/hösilage.

Rejäl
 60% Timotej, Rhonia, Lischka  10% Rödklöver, Taifun, Rozeta 
 30% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia  
Ikoner för Optifår

Optifår

Optifår är en intensiv blandning för fårproduktion. Slåttervall med hög andel engelskt rajgräs som borgar för hög skörd redan första vallåret. Kombinationen av gräs och vitklöver ger ett näringsrikt grovfoder med låga halter av östrogena ämnen. Kan efterbetas.

Optifår
 40% Timotej, Rhonia, Lischka  30% Ängssvingel, Lipoche, Pranzia
 20% Engelskt Rajgräs, Kentaur, Indicus 10% Vitklöver, Jura

Norra Svealand & Norrland

Ikoner för Hållfast

Hållfast

Hållfast är mindre intensiv blandning med en hög andel ängssvingel vilket ger god återväxtförmåga. Vitklövern hjälper till att bibehålla vallens baljväxtandel under vallens liggtid.

Hållfast
 60% Timotej, Rhonia, Grindstad  8% Rödklöver, Ilte, Selma
 30% Ängssvingel, Preval, Pardus 2% Vitklöver, Jura
Ikoner för Stadig

Stadig

Stadig är en uthållig blandning för hela norra Sverige.
En gräs- och klöverblandning med hög uthållighet tack vare en hög andel timotej. Rödklövern ger grovfodret proteininnehåll.

Stadig
 90% Timotej, Rhonia, Grindstad 10% Rödklöver, Ilte, Selma
Ikoner för vallblandning 24-7

24-7

24-7 är speciellt framtagen för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. En säker och härdig blandning med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Växer under säsong i stort sett 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

24-7
 72% Timotej, Rhonia, Grindstad  15% Rödklöver, Ilte, Selma
 13% Ängssvingel, Preval