Mindre intensiva blandningarKonventionella vallfröblandningar

Om du planerar för en mindre intensiv vallproduktion i ett 2-skördesystem med en liggtid på 2-3 år kan det vara lämpligt att välja en klassisk vallfröblandning med timotej, eng. rajgräs, ängsvingel och rödklöver.

Om du istället tänker ha en liggtid på 3-5 år men samtidigt kunna ha ett extensivt skördeintervall med två skördar kan du med fördel välja en blandning med ingen/mindre andel eng. rajgräs, samt ha med en tålig vitklöver som kan fylla ut luckor senare under vallens liggtid.

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Götaland & södra Svealand

Ikoner för Legend

Legend

Legend är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs borgar för en härdig allroundblandning, där kombinationen av röd- och vitklöver garanterar både en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret. Kan efterbetas.

Legend
50% Timotej 10% Rödklöver
10% Engelskt Rajgräs 5% Vitklöver
25% Ängssvingel
Ikoner Rejäl

Rejäl

Rejäl är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion. Rejäl har uthålliga gräs, timotej och ängssvingel och tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion. När klöver-
andelen minskat vallår 2 kan den den även användas för hö/hösilage.

Rejäl
 60% Timotej 10% Rödklöver
 30% Ängssvingel  
Ikoner för Optifår

Optifår

Optifår är en intensiv blandning för fårproduktion. Slåttervall med hög andel engelskt rajgräs som borgar för hög skörd redan första vallåret. Kombinationen av gräs och vitklöver ger ett näringsrikt grovfoder med låga halter av östrogena ämnen. Kan efterbetas.

Optifår
40% Timotej 30% Ängssvingel
20% Engelskt Rajgräs 10% Vitklöver

Norra Svealand & Norrland

Ikoner för Hållfast

Hållfast

Hållfast är mindre intensiv blandning med god återväxtförmåga. En hög andel ängssvingel ger god återväxtförmåga. Vitklövern hjälper till att bibehålla vallen baljväxtandel under vallens liggtid.

Hållfast
60% Timotej 8% Rödklöver
30% Ängssvingel 2% Vitklöver
Ikoner för Stadig

Stadig

Stadig är en uthållig blandning för hela norra Sverige.
En gräs- och klöverblandning med hög uthållighet tack vare en hög andel timotej. Rödklövern ger grovfodret proteininnehåll.

Stadig
 90% Timotej 10% Rödklöver
Ikoner för vallblandning 24-7

24-7

24-7 är speciellt framtagen för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. En säker och härdig blandning med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. Växer under säsong i stort sett 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

24-7
 72% Timotej 15% Rödklöver
 13% Ängssvingel