Search
Close this search box.

.

.

Skygge gård satsar på stabilitet och kvalitet

Skygge gård öster om Tvååker i Halland: här bedriver familjen Skyggeson en mjölkproduktion och funderar på framtiden för gården. Vi möter en av sönerna Per Skyggeson som nyligen börjat arbeta heltid på gården. För honom och familjen handlar det om att arbeta hårt för att skapa resultat genom noggrannhet och strategier för framtidens mjölkproduktion. Rätt strategi kan innebära att se till att grovfodret håller en jämn kvalitet året om.

– Jag har alltid velat syssla med kor, det har inte varit en fråga om något annat, säger Per. Det finns något väldigt spännande och tacksamt med att arbeta med mjölkkor – en intressant drift både ur ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv.

– Djuren bygger man upp långsiktigt, för att skapa stabilitet och trygghet i besättningen, så att man kan bibehålla en jämn produktion året om, fortsätter han. Samtidigt: om man ändrar något i foderstaten syns det blixtsnabbt i hur kon mjölkar – och man kan agera därefter. Det är inspirerande att det finns möjligheter att påverka produktionen genom sitt beteende och sina insatser.

Produktionen på Skygge gård ligger idag på fina 11 700 kg ECM med en proteinhalt på 3,8 % och 4,5 % i fetthalt. De arbetar med en SRB-besättning om 125 mjölkkor.

– Vi är nöjda med produktionen, även om man såklart alltid vill förbättra den, säger Per.

Grovfoderproduktionen är viktig

Viktigt för en bra mjölkproduktion är självklart grovfoderproduktionen och ensilaget. Växtodlingen på gården består av 180 hektar – fördelat på majs, vall och spannmål. Vallen och majsen förvaras i tornsilos. Man har tagit bra skördar generellt på markerna, men genom åren har ett problem dykt upp: majsensilaget har i tornsilon eller kort tid efter uttag lätt tagit värme. Tidigare har Skygge gård bara sporadiskt använt ensileringsmedel, men 2018 bestämde de sig för att testa SiloSolve FC.

Erika Nyström, som är produktchef för Nöt i Svenska Foder, menar att det är viktigt att ta kontroll över ensileringsprocessen direkt. Det är bara så man kan nå målet med en syrefri silo och på så vis få ett välkonserverat ensilage med ett minimum av förluster.

– Vid alla typer av ensilering sker ts-förluster, som t.ex. nedbrutet protein och lättillgänglig energi, säger Erika. Risken för förluster ökar återigen när silon öppnas, något som brukar visa sig som varmgång – som i fallet på Skygge gård.

– Då är ett välkomponerat ensileringsmedel som SiloSolve FC rätt väg att gå, eftersom detta biologiska ensileringsmedel minskar förlusterna både i starten av processen och efter öppning av silon. Ts-förlusterna kan minska med 10-30% och då får lantbrukaren mer kilo kvar i silon till utfodring.

SiloSolve ger resultat

Per Skyggesson blev väldigt nöjd med effekten av SiloSolve FC 2018, och har bestämt sig för att fortsätta ensilera kontinuerligt med SiloSolve FC.

– 2018 var ju grovfoderbristen så akut, vilket förde med sig att vi fick öppna förstaskörden 2019 omedelbart, berättar Per. Trots att det bara hunnit gå några få dagars ensilering, var det ett väldigt bra ensilage, som luktade gott och hade rätt färg – och korna tyckte det smakade gott!

– Kan vi minska grovfoderförlusterna i form av bland annat varmgång, gör det att vi sparar pengar, fortsätter han. Om vi dessutom får ett kvalitativt grovfoder som djuren äter, ger det precis den stabilitet i produktionen som vi vill åt.

– Om man arbetar med en drift där man har fokus på kvalitet och stabilitet, kan man inte bara utgå från förutsättningarna, utan måste kunna skapa förutsättningar också, avslutar Per.

SiloSolve FC

SiloSolve FC är ett biologiskt ensileringsmedel för snabb och kontrollerad fermentering av alla typer av grödor. 

SiloSolve FC har funnits i flera år och står för en betydande del av Svenska Foders volymer av ensileringsmedel sett till behandlade ton ensilage. Anledningarna är flera. Några av dem är det breda använd­ningsområdet som innefattar alla typer av grödor och stort ts-intervall samt möjligheten till snabb öppning av silon med bibehållet skydd mot varmgång. SiloSolve FC främjar en snabb och kontrollerad ensileringsprocess som säkerställer att torrsubstans och näringsämne bevaras och förblir tillgängliga för dina djur.

SiloSolve FC förlängde lagringsstabiliteten med 49 % jämfört med obehandlat majsensilage (34,4 % ts) vid tidig öppning av silon. Skillnaden var signifikant (p<0,05) redan efter 2 dagars ensilering

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: