Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

SiloSolve® FC

Effektivt skydd även vid tidig öppning

SiloSolve FC ger ensilaget ett effektivt skydd mot varmgång, även vid tidigt öppnande av silon. Detta är vår mest populära produkt som passar till alla typer av grödor och för ett brett ts-intervall. SiloSolve FC främjar en snabb och kontrollerad ensileringsprocess som säkerställer lägre ts-förluster och att grödans näring bevaras och förblir tillgänglig för djuren. Produktens sammansättning ger ensilaget ett mycket starkt skydd mot varmgång även när silon öppnas bara dagar efter inläggning.

Rekommenderat ts-intervall: 30-45%

Vad räcker en förpackning SiloSolve till?

SiloSolve levereras i påsar innehållandes ett pulver som du enkelt löser upp i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Slå lösningen tillsammans med resterande mängd vatten i behållaren på maskinen. Blandar sig gör det på väg ut till fältet. Hur många ton grönmassa varje påse räcker till, hur många påsar det är i en förpackning samt hur lång hållbarhet produkten har, ser du i tabellen nedan.

Så länge räcker din Silosolve

* Förpackningen innehåller en påse ensileringsmedel á 50 g samt 10 kg Natriumbensoat.
** Vid direktbehandling dosering, 4 g/ton grönmassa.
***Behandlad grönmassa

Hur ska jag blanda och dosera SiloSolve?

Tabellen visar antalet påsar som ska lösas upp i behållaren, beroende på behållarens volym och vilken mängd vätska du önskar tillsätta per ton grönmassa. Utgå från maskinens doseringsutrustning när du väljer vilken vätskevolym som ska tillsättas per ton grönmassa. En påse à 100 g SiloSolve behandlar 50 ton grönmassa. Utifrån detta kan du se i tabellen många påsar som ska blandas i din behållare så att du når rätt koncentration bakterier per ton grönmassa med din valda vätskevolym.

SiloSolve går att blanda till önskad dosering

Observera att tabellen inte gäller för SiloSolve OS.

Bakterierna i SiloSolve FC

Lactococcus lactis O-224 – unik bakterie som förbrukar syre vilket motverkar tillväxt av jäst och mögel. Den sänker effektivt pH vilket gör ensileringsprocessen snabb och effektiv.

Lactobacillus buchneri – bildar förutom mjölksyra även ättiksyra vilket skyddar mot svamptillväxt och varmgång.

4 fördelar med SiloSolve FC

Ingen varmgång

Efter att silon öppnats tar ensilaget lätt värme. SiloSolve FC skyddar fodret mot varmgång och minskar ts-förlusterna. Försök har också visat att produkten motverkar bildning av mykotoxiner.

Tidig öppning

Kombinationen av bakterier i SiloSolve FC ger en ovanligt snabb ensilering. Redan efter 7 dagars ensilering ger SiloSolve FC ett utomordentligt lagringsstabilt ensilage.

Syrefritt

Bakterien Lactococcus lactis har en speciell egenskap. Den förbrukar syret i silon och minskar tiden tills silon blir syrefri efter inläggning. Det ger lägre näringsförluster och ett lagringsstabilt ensilage.

Mångsidig

SiloSolve FC passar till de flesta grovfoder, inkl. majsensilage. Allra bästa resultat fås inom ts-intervallet 30-45 %, men ofta fungerar SiloSolve FC bra även utanför detta intervall.

Lagringsstabiliteten ökade med i snitt 46%

Diagrammet visar hur länge ensilaget är lagringsstabilt, dvs hur många timmar det tog innan det ökat 3 grader i temperatur, efter att silon öppnats. Försöket gjordes efter olika många dagars ensilering. SiloSolve FC förlängde lagringsstabiliteten i majsensilage (34,4 % ts) med i snitt 46%. *Skillnaden var signifikant (p<0,05) redan efter 2 dagars ensilering.

Ts förslusterna minskade med i snitt 43%

SiloSolve FC ger en snabb och effektiv fermentering, vilket som diagrammet visar minskar ts-förlusterna för ensilage behandlat med SiloSolve FC trots vitt spridda ts-halter och grödor. (90 dagars ensilering). *Signifikant skillnad (p<0,05)

Stabilt i 10 dagar efter öppning

Diagrammet visar att ensilaget behandlat med SiloSolve FC håller sig lagringsstabilit, det vill säga att det inte ökar i värme trots att det utsatts för luftning under 10 dagar.

Ensilaget som behandlats med SiloSolve FC hade dessutom signifikant lägre ts-förluster (3,9%) jämfört med det obehandlade (6,8%) redan när silon öppnades. (Majsensilage, 38,5% ts, 90 dagars ensilering).

Röst från Fältet

SiloSolve FC

Jonas och Helen Jonsson, Mellerud

På gården Håkonebyn som ligger söder om Mellerud driver Jonas och Helen mjölkproduktion med sina 100 årskor och 77 ha åker. På åkrarna odlas framförallt vall med 3-4 skördar per år. Som vallbrott odlas helsäd med insådd av vallfrön.

– Vi har ett samarbete med en maskinstation som kör ensilageskörden åt oss, säger Jonas. Som ensileringsmedel använder vi SiloSolve FC, som vi tycker funkar väldigt bra.

– Jag är mycket nöjd med resultatet och ensilagekvaliteten, nästan ingenting av ensilaget behöver kasseras, fortsätter han. Dessutom märker vi inte av någon värmebildning alls på ensilaget.

– Utöver det fina resultatet på ensilagekvaliteten är det skönt att veta att jag kan öppna silon tidigt om jag skulle behöva, att dessutom slippa syrorna är jätteskönt!

– Att använda SiloSolve FC är en bra försäkring för att få ett bra ensilage, säger Jonas som en slutkläm, ensilageskörden är ju det viktigaste som finns under hela året!

Gården Håkonebyn, Mellerud

Antalet djur: 100 årskor
Ras: 80% SRB, 20% Holstein
Avkastning: 11 000 ECM
Mjölksystem: 2 DeLavalrobotar
Mjölken levereras till: Arla

Kontakta din säljare

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: