Majs Alla artiklar

Sprid riskerna med majs!

För att sprida sina risker är majs ett bra komplement i grovfodret. Vid torra år då vallen presterar sämre, trivs

Publicerad 17 januari, 2024 7:00

9 tips inför din majsodling 2024

En bra tumregel är att välja väl beprövade sorter för större delen av majsarealen och använda resterande del av arealen

Publicerad 15 januari, 2024 8:00
Majsfält under blå himmel

Majs för framtidens fält och foder

Vågar vi gissa på en utökad majsareal? Det vore inte konstigt i så fall. Behovet finns. Det följer också på

Publicerad 6 november, 2019 6:20
Majsblad

Rätt sorts majs i rätt klimat

Som lantbrukare vill man ha en strategi hur man bäst väljer rätt majssort för sitt område, för att uppnå bäst

Publicerad 13 maj, 2019 6:30
Majsplantor

Tips för majsodling!

Säsongen som gick såg vi tydligt att majsodlingen klarade torkan bättre, på många håll och det kan föranleda att fler väljer

Publicerad 12 februari, 2019 1:03
majsfält

Majs vajar på fälten nästa år!

På grund av årets tuffa torka, är det inte otroligt att du som befinner dig i en geografi som har

Publicerad 22 oktober, 2018 12:54