Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Bara i fred uppnår vi välstånd

Det var med bestörtning vi alla fick bevittna den invasion som Ryssland företog mot Ukraina under torsdagsmorgonen den 24 februari. I skrivande stund vet vi fortfarande mycket lite, desinformationen är stor – hur sanktionerna kan påverka och förhindra lidande och ekonomiska förluster, det är omöjligt att sia om. För oss som bolag har invasionen handlat om att undvika att ta stora risker i en svårläsbar situation. Alla måste nu försöka ha is i magen, och se över sin verksamhet, vara metodisk, hitta ett lugn och fortsätta tala med varandra.

Hoppet lever – om än det ser svårt ut – att situationen kan lösas på ett bättre sätt, än det våld som just nu drabbar Ukraina. Vi är alla indragna i denna aggression. Vi påverkas alla. Alla länder, alla ekonomier, alla medborgare kommer på ett eller annat sätt att drabbas av detta krig. Frågan är nu bara hur.

Hur kan vi minimera den skada som redan är skedd? Först och främst måste humanitära frågor som rör civila offer, flyktingar osv adresseras. Vi vet alla att ingen är vinnare när det kommer till krig. Alla förlorar. Vi har sett det gång på gång genom historien. Det trauma som ett krig innebär för de som drabbas, lever vidare i många generationer. Men vi måste tro på en möjlig fred.

Bara i fred uppnår vi verkligt välstånd. Bara genom dialog skapar vi verkligt värde för vår gemensamma värld. För vi hör ihop. Våra ekonomier är sammanflätade. Vi behöver varandra. Det är också styrkan i den moderna civilisationen. Det vi nu ser är ett försök till raserande av denna gemenskap. Dock har många länder visat att civilkurage gentemot den ryska aggressionen. Det inger hopp.

Just nu närmar sig våren. Det är alltid en positiv tid för oss. Det är nu det börjar växa, det är nu du som lantbrukare kan påverka dina resultat. På grund av kriget påverkas dock vår värld inom lantbruket just nu av väldigt svåra ställningstaganden. Prisbilden på råvaror och spannmål är mycket hög, det var den redan tidigare. Detsamma gäller för energi. Det här betyder att primärledet, det led som du tillhör, har stora utmaningar – särskilt som djurproducent. Därför kan jag inte nog upprepa hur viktigt det är att handeln tar ut det verkliga värdet ut mot konsument – och att detta verkliga värde verkligen kommer producenterna till del. Det måste slå igenom – och det nu!

I en stund som denna, förstår vi hur viktigt det är att ha en egen livsmedelsproduktion i landet. Vi förstår hur sårbara vi är. Se därför till att ge våra lantbrukare, våra livsmedelsproducenter, rättmätigt betalt. Vi som konsumenter förstår värdet av detta!

Nu fortsätter dialogen – det är bara så vi kan skapa verkligt värde!

Bästa hälsningar
Carsten Klausen
VD Svenska Foder

 

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: