Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

DLG öppnar slussarna för ett nytt partnerskapskoncept

DLG-koncernen som ägs av 26 000 lantbrukare presenterar nu konceptet ”DLG Partnerskap”, där man som andelsägare överlåter inköp av utvalda produkter till specialister i koncernen.

Under namnet DLG Partnerskap öppnar DLG nu upp för att andelsägare kan bli en del av ett tillitsbaserat partnerskap mellan andelsbolag och lantbruk. I konceptet överlåter lantbrukaren förvaltningen av utvalda produkter till DLG, som i stället vill hantera handeln utifrån en konstant övervakning av den globala marknaden för spannmål, raps och råvaror.

Enligt vicekoncerndirektör för försäljning och kundrelation i DLG Camilla Blicher Simonsen, har en modell för strategisk samhandel varit efterfrågat av många lantbrukare.

“DLG Partnerskap är för de kunder som med is i magen har tillit till att DLG över tid bättre kan handla in än man själv kan göra”.

DLG Partnerskap

-Vi har ett bra upplägg där många ögon är riktade mot vad som händer i världen och som kan värdera när det är en god idé att agera. Vi har bra system som löpande tar pulsen på våra positioner i marknaden, och med det i åtanke är vi övertygade om att vi kan säkerställa ett konkurrenskraftigt pris för våra ägare och kunder – utan att kompromissa med kvaliteten, säger hon.

Camilla Blicher Simonsen understryker att DLG Partnerskap är för de lantbrukare som tycker att de bättre kan använda tiden i driften istället för att följa med på spannmåls- och råvarubörserna på skärmen. Därför är DLG Partnerskap inte nödvändigtvis den bästa lösningen för alla.

-Det finns många lantbrukare som tycker det är intressant att följa med i marknaden och som själv vill fatta beslut om när saker och ting ska köpas in. Men det finns också lantbrukare som hellre vill vara i produktionen eller önskar ett större fokus på ledning och strategi.

“Med DLG Partnerskap ger vi andelshavare möjlighet att lägga över en del av deras arbete till oss så kan de fokusera på andra sysslor”, säger hon.

Dialog och transparens

Innan den enskilde andelshavaren kan bli en del av DLG Partnerskap är det viktigt med en klar avstämning kring förväntningarna. Dialog och transparens är några av nyckelorden för att DLG Partnerskap kan bli en framgång.

Vi kommer löpande att hålla lantbrukaren orienterad om vilket pris de har uppnått och det ska vi jämföra med dagspriser och de priser, som andra andelshavare, som inte är med i partnerskapet har handlat till.

Via DLG:s kundportal kan lantbrukaren jämföra det pris som DLG Partnerskap erhåller med genomsnittspriset för jämförbara produkter.

Det kostar inte andelsägarna något att vara med i DLG Partnerskap, vilket skiljer sig från andra inköpsföreningar.

“Dialog, tillit och transparens är helt centralt för att alla får glädje av konceptet”, säger Camilla Blicher Simonsen.

Bestämmer själv vad som ska ingå

Andelshavare som vill vara en del av DLG Partnerskap, väljer själv vilka produkter av de tillgängliga produktgrupperna som ska ingå i avtalet.

I första omgången kommer DLG Partnerskap primärt att omfatta en rad råvaror och produktgrupper inom färdigfoder och tillskottsfoder, där råvarorna ingår. Bland annat är vete, soja, korn, raps och betpellets några av de råvaror som blir inkluderade i DLG Partnerskap, men planen är att flera varugrupper kommer med tiden.

-Inledningsvis kommer det primärt handla om råvaror som används i foder till nöt, gris och fjäderfä, som vi har fokus på, men vi tittar redan på att göra samma modell inom växtodling. Det skulle t.ex. kunna gälla gödning och växtskydd, säger Camilla.

DLG har över en längre period haft pilotkunder tillknutna för att testa, utveckla och förbättra konceptet.

→ Omsättningen når 122 miljarder: DLG slår alla rekord

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: