Ökat behov av E-vitamin hos kalvar vid avvänjningen

Ny forskning från Aarhus Universitet visar att mjölkraskalvar ofta har underskott av E-vitamin i samband med avvänjningen. Under tiden kalvarna dricker helmjölk har de tillräckliga nivåer av E-vitamin, men vid avvänjning sjunker nivån. Studien visar tydligt att det behövs en hög koncentration av naturligt E-vitamin i startfodret för att hålla upp nivån av vitamin E.

Enligt studien tror man att orsakerna till att E-vitaminnivån sjunker kan vara att foderintaget minskar och att avvänjningen är förknippad med olika stressfaktorer, som förflyttningar mellan grupper och från mjölk till fast foder. Stressfaktorerna kan då öka E-vitaminbehovet. Tillfredsställs inte detta behov, kan det leda till försvagat immunförsvar.

Studien bestod av två försök. I det ena försöket fick kalvarna helmjölk fram till avvänjningen, vilket är ett krav i ekologisk produktion. I studien avvandes emellertid kalvarna tidigare, än regeln på 90 dagar som finns i ekologisk kalvuppfödning. Man delade upp kalvarna i 4 grupper.

-Antingen fick kalvarna inget vitamin, syntetiskt vitamin, seminaturligt eller naturligt vitamin E, berättar Erika Nyström, Produktchef Nötfoder. Studien syftade bland annat till att hitta den mest effektiva E-vitaminkällan och E-vitaminstatus hos kalvarna mättes från tre veckor innan avvänjning till två veckor efter.

-Det man kom fram till var att det var möjligt att upprätthålla en tillräckligt hög nivå av vitamin E hos kalvarna under den här perioden genom att berika kraftfodret med hjälp av naturligt vitamin E men att det är svårare med andra former.

Svenska Foder har länge rekommenderat och använt naturligt E-vitamin i många av sina foder på grund av dess goda påverkan på hälsotillståndet. Kor utnyttjar naturligt E-vitamin mycket bättre än syntetiskt E-vitamin, och har ett stort behov just under perioden före och efter kalvning. Naturligt E-vitamin har visat sig kunna förebygga såväl mastit, kvarblivna efterbörder och ge friskare kalvar. Vilket den nya studien alltså stödjer.

-Tidigare har det sagts att naturligt E-vitamin har 1,36 gånger högre biotillgänglighet än syntetisk, säger Erika Nyström. Nyare forskning pekar på att den siffran behöver ökas. Flera studier visar på upp mot 2-3 gånger högre biotillgänglighet för naturligt E-vitamin jämfört med syntetiskt.

-Därför använder vi naturligt E-vitamin inte bara i våra sintidsmineraler (Deltamin Sin, Deltamin Sin Fertil och X-zelit Complete) utan även i Deltamin Fertil till högproducerande kor samt i Deltamin DI till digivande kor – samt i våra kalvkraftfoder, avslutar Erika.

Vad ska man tänka på när det gäller kalvar och startfoder?


Kategorier i: , ,