Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Kalkskola – Lektion 3

Vi fortsätter vår kalkskola, för att uppmärksamma vikten av rätt pH i marken – så att vi optimerar grödornas potential. Det sägs att vi kalkar mindre än hälften så mycket per hektar jämfört med våra grannländer. Missar vi något i våra skördar, genom att inte kalka? Vågar vi chansa att så inte är fallet? Lektion tre tar upp vilken effekt kalken har på våra jordar.

LEKTION 3 – Vilken effekt har kalken?

Kemiska

  • Påverkar lösligheten av växtnäringsämnen.
  • Tillför magnesium och kalcium.
  • Minskad löslighet av oönskade ämnen, sänker kadmiumupptaget.

Fysikaliska

  • Fastlägger och förbättrar strukturens aggregatbildning – dvs. mindre skorpa vilket förbättrar växternas vatten och lufttillgång,

Biologiska

  • Ger bättre rottillväxt
  • Ger högre biologisk aktivitet, daggmaskar, nitratoxiderande bakterier och kvävefixeraande bakterier
  • Stärker cellväggarna

Ekonomiskt

  • Är direkt skördehöjande
  • Ökar odlingssäkerheten – minskar variationen i fältet
  • Minskar drivmedelsförbrukning

Källa: NordKalk

Du hittar de andra delarna i Kalkskolan här:

Här hittar du våra olika kalksorter:

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: