KalkKalkverkan i marken och i plantan

Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk per hektar, cirka vart 4 år för att:

 • Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH.
 • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.
 • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen.
 • Minimera risken för angrepp av, bl.a. kålbrok rotbrand i sockerbetor

Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk + dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium.

Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år.

Utmaningen är: ta några jordprover, tilldela den nödvändiga mängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

Kemisk Kalk

 • Förbättrar PH
 • Näringstillskott av Ca & Mg
 • Ökad tillgänglighet av näringsämnen
 • Djupare rottillväxt, mindre känslig för torka och blöta
 • Ökad gödseleffektivitet

Fysisk Kalk

 • Flockning av lera med Humus
 • Porösare jord som magasinerar vatten
 • Lättbearbetad jord ger mindre slitage och diesel åtgång
 • Luftigare jord torkas snabbare på våren

Biologisk Kalk

 • Ökad aktivitet hos maskar och mikroorganismer
 • Ökad motståndskraft mot sjukdomar
 • Försvårar svampangrepp och klumprot
 • Förhindrar erosion