KalkKalkverkan i marken och i plantan

Kemisk kalk

 • Förbättrar PH
 • Näringstillskott av Ca & Mg
 • Ökad tillgänglighet av näringsämnen
 • Djupare rottillväxt, mindre känslig för torka och blöta
 • Ökad gödseleffektivitet

Fysisk kalk

 • Flockning av lera med Humus
 • Porösare jord som magasinerar vatten
 • Lättbearbetad jord ger mindre slitage och diesel åtgång
 • Luftigare jord torkas snabbare på våren

Biologisk kalk

 • Ökad aktivitet hos maskar och mikroorganismer
 • Ökad motståndskraft mot sjukdomar
 • Försvårar svampangrepp och klumprot
 • Förhindrar erosion