KalkKalkverkan i marken och i plantan

Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk per hektar, cirka vart 4 år för att:

 • Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH.
 • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.
 • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen.
 • Minimera risken för angrepp av, bl.a. kålbrok rotbrand i sockerbetor

Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk + dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium.

Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år.

Utmaningen är: ta några jordprover, tilldela den nödvändiga mängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

Hur snabb verkan önskas?
Behöver du snabb effekt av kalkningen är kalkstensmjöl att föredra. Den finmalda kalken ger full effekt redan ett år efter tillförseln. Vid regelbunden underhållskalkning kan du välja fritt mellan krossad kalk och kalkstensmjöl, och välja det mest prisvärda alternativet utifrån kronor/kalkvärde

Sortiment

Nordkalk Bas 

 • Krossade produkter 0-3 mm
 • Långsiktig verkan

Nordkalk Bas 4

 • krossad kalksten och dolomit Mg 4%, 0-3 mm
 • långsiktig verkan

Nordkalk Bas 12

 • Krossad dolomit Mg 12 %, 0-3 mm
 • Långsiktig verkan

Nordkalk Direkt

 • Hälften kalkstensmjöl 0-3 mm & hälften kross.
 • Det bästa av två världar där kalkstensmjöl är snabbverkande och krossen har långsiktig verkan.
 • Produkten kan spridas med vanlig kalkspridare.

Granulerad kalk

Omya Calciprill

 • Snabb pH-effekt
 • Utmärkt kalciumkälla
 • Kör när det passar dig
 • Bra vid precisionodling med styrfil.
 • Tillåten i KRAV-produktion

Omya Sulfoprill 14

 • Lättlösliga granuler
 • Utmärkt svavel- och kalciumkälla
 • Enkel spridning med centrifugalspridare
 • Bra vid precisionodling
 • Tillåten i KRAV-produktion

Omya Magprill

 • Lätt att sprida med egen gödningsspridare
 • Granuleran löses lätt av dagg och regn
 • Lättillgängligt kalcium och magnesium
 • Granulerna möjliggör spridning med variabel giva
 • Bra vid precisionodling med punktbehandling

Magnum 12 Granul

 • Enkelt, snabbt, precision

Magnum 12 Cu Granul

 • Enkelt sätt att tillföra koppar
 • Finmalda kalkpartiklar ger snabb effekt
 • Bra vid precisionsodling
 • Kör med egen spridare när det passar dig