Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Så lyckas du med din majsodling

För att sprida sina risker är majs ett bra komplement i grovfodret. Vid torra år då vallen presterar sämre trivs majsen och tvärtom. Stärkelsehalt och energi i majs är hög vilket kompletterar ett proteinrikt grovfoder med hög smältbarhet.

FAO-tal anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd. (+50 ger ca 8-10 dagar senare mognad).

Utsädesrekommendationer

Se sortinformation för klassificering tidig/sen sort.
*= Utsädesmängd beräknad vid 95 % fältgrobarhet

Tips för majsodling

 • Vårplöj gärna. Plantorna vill ha lätt, luckrad och varm jord
  (minst 8-10° grader) för att gro
 • Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna
 • Använd ett sådjup på 5 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckadetablering Optimalt är 70-90 000 frö/ha och en beståndstäthet på 7-9 pl/m2.
 • Skörda vid en ts-halt på ca 30%
 • En hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd,
  men en allt för hög utsädesmängd i förhålande till odlingslokalen kan ge dåligt utvecklade plantor och en låg kolvandel
 • Välj en tidig sort med hög odlingssäkerhet om du är nybörjare
 • Majs är lättensilerad men tar lätt värme vid uttag
 • Säljs i förpackningar om 50 000 frön
 • Placera 75-100 kg startgödning MAP 12-23 vid sådd då stallgödsel används. Minimum 10 kg P bör placeras

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: