Majs

FAO-tal anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd. (+50 ger ca 8-10 dagar senare mognad).

Joy

FAO 150

Nyhet 2024!
Mycket tidig majssort (FAO 150) med en medellång stjälk och högt stärkelseinnehåll perfekt till både helsäd och kärnmajs.

Mognadstyp: Harmonisk
Användning: Ensilage/Kärnmajs

Förklaring mognad:
Stay green = Kolv mognar före planta.
Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt.
Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven.
Scandinavia Seed logo

Duke

FAO 160

Nyhet 2024!
Ensilagemajs med en hög stärkelseskörd och en snabb vårutveckling. Plantans stjälklängd är i medel och den har en god stjälkstyrka. Sorten har en hög stay-green effekt för sin tidighet.

Mognadstyp: Staygreen
Användning: Ensilage

Förklaring mognad:
Stay green = Kolv mognar före planta.
Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt.
Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven.
Scandinavia Seed logo

SY Larson

FAO 170

Nyhet 2024!
Ensilagemajs med en hög stärkelseskörd och god fiberkvalitet. Du får ett högt energiutbyte av en kort och stjälkstyv sort. En hög energihalt och en fördelaktig fiberkvalitet ger möjlighet för ett kvalitetsfoder. Sorten har väl täckta kolvar.

Mognadstyp: Staygreen
Användning: Ensilage

Förklaring mognad:
Stay green = Kolv mognar före planta.
Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt.
Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven.
Scandinavia Seed logo

Ambition

FAO 180

Ambition är en välkänd, trygg och tidig sort. Högt stärkelseutbyte och en perfekt allroundsort till både helsäd och kärnmajs. Vackra välfyllda kolvar och en planta med harmonisk mognad. Sorten är  stresstolerant med utmärkt fiberkvalitet, låg total fiberandel och iNDF.

Ambition är en robust och tidig sort med god odlingssäkerhet, hög stärkelseskörd och torktålighet. Det är en säker sort till både ensilage och kärnmajs.

Mognadstyp: Medelstaygreen
Användning: Ensilage/Kärnmajs

Förklaring mognad:
Stay green = Kolv mognar före planta.
Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt.
Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven.
Scandinavia Seed logo

Pinnacle

Scandinavia Seed logo

FAO 180

Pinnacle är en av våra mest uppskattade storsäljare med tidig vårutveckling. Har ett högt stärkelseutbyte och är en perfekt allroundsort till både helsäd och kärnmajs. Ger vackra välfyllda kolvar och har en planta med harmonisk mognad. Med en fiberkvalitet i topp, låg total fiberandel och iNDF.

Sorten har en mycket god smältbarhet. Den är relativt hög, men har utmärkta stjälkegenskaper och är frisk med god sjukdomsresistens. För dig med stora krav på ditt ensilage, både när det gäller mängd och fodervärde.

Mognadstyp: Harmonisk
Användning: Ensilage/Kärnmajs

Förklaring mognad:
Stay green = Kolv mognar före planta.
Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt.
Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven.

P7179

Scandinavia Seed logo

FAO 180

Nyhet 2024!
Ensilagemajs med hög stärkelseskörd och en snabb vårutveckling och tidig blomning. Plantan har en stjälklängd i medel och en god stjälkstyrka.

Lämplig för odling på svalare lokaler samt varma lokaler där en tidig skörd efterfrågas.

Mognadstyp: Staygreen
Användning: Ensilage

Förklaring mognad:
Stay green = Kolv mognar före planta.
Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt.
Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven.

Function

FAO 190

Storsäljare!

Function är en medelsen sort som passar utmärkt i foderstater med hög andel majs. Lågt INDF och låg total fiberandel, hög stärkelseskörd och högt energiutbyte gör Function till en självklar kandidat för högmjölkande kor. Robust, medellång sort med vältäckta kolvar som passar de flesta lokaler med en hög grad av stay green.

Mognadstyp: Stay green
Användning: Ensilage

Förklaring mognad:
Stay green = Kolv mognar före planta.
Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt.
Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven
SSD_LG_logo

Emeleen

FAO 210

Nyhet 2024!
Ensilagemajs med hög TS-skörd och högt energiinnehåll. Lång planta med goda stjälkegenskaper. Frisk sort med hög grad av Staygreen.

Mognadstyp: Stay green
Användning: Ensilage

Förklaring mognad:
Stay green = Kolv mognar före planta.
Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt.
Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven.
Scandinavia Seed logo

ES Myrdal

FAO 210

Nyhet 2024! Ensilagemajs med hög TS-skörd, lång stjälk och hög grad av staygreen.

Mognadstyp: Stay green
Användning: Ensilage

Förklaring mognad:
Stay green = Kolv mognar före planta.
Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt.
Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven.
Scandinavia Seed logo
Scandinavian Seed Logotyp

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m fl.

För mer info ring 0510-828 00 eller gå in på www.scandinavianseed.se.

LG-ikon

En kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter, som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificering sker utifrån odlingsegenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

Tips för majsodling

För att sprida sina risker är majs ett bra komplement i grovfodret. Vid torra år då vallen presterar sämre trivs majsen och tvärtom. Stärkelsehalt och energi i majs är hög vilket kompletterar ett proteinrikt grovfoder med hög smältbarhet.
  • Vårplöj gärna. Plantorna vill ha lätt, luckrad och varm jord (minst 8-10° grader) för att gro
  • Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna
  • Använd ett sådjup på 5 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckad etablering Optimalt är 70-90 000 frö/ha och en beståndstäthet på 7-9 pl/m2.
  • Skörda vid en ts-halt på ca 30%
  • En hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd, men en allt för hög utsädesmängd i förhållande till odlingslokalen kan ge dåligt utvecklade plantor och en låg kolvandel
  • Välj en tidig sort med hög odlingssäkerhet om du är nybörjare
  • Majs är lättensilerad men tar lätt värme vid uttag
  • Säljs i förpackningar om 50 000 frön
  • Placera 75-100 kg startgödning MAP 12-23 vid sådd då stallgödsel används. Minimum 10 kg P bör placeras