Search
Close this search box.

.

.

Majs

Sprid dina grovfoderrisker med majsodling

Majssorter för alla typer av fält och förhållanden hittar du här. Vi satsar på kvalitet, höga stärkelseskördar, och stabilitet. Se till att välja en sort som passar väl i ditt upplägg, när det gäller skördetidpunkt osv. Det här är sorter som valts ut med omsorg – så att det matchar med din foderstat.

FAO-tal

FAO-tal anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd. (+50 ger ca 8-10 dagar senare mognad).

Filtrera
1 2
Filtrera
Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.

 

Tips för majsodling

Vårplöj gärna. Plantorna vill ha lätt, luckrad och varm jord (minst 8-10° grader) för att gro. Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna.

Använd ett sådjup på 5 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckad etablering. Optimalt är 70-90 000 frö/ha och en beståndstäthet på 7-9 pl/m2. Skörda vid en ts-halt på ca 30%. En hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd, men en allt för hög utsädesmängd i förhållande till odlingslokalen kan ge dåligt utvecklade plantor och en låg kolvandel. Välj en tidig sort med hög odlingssäkerhet om du är nybörjare. Majs är lättensilerad men tar lätt värme vid uttag. 

  • Säljs i förpackningar om 50 000 frön
  • Placera 75-100 kg startgödning MAP 12-23 vid sådd då stallgödsel används. Minimum 10 kg P bör placeras.

Utsädesrekommendationer

Se sortinformation för klassificering tidig/sen sort.
*= Utsädesmängd beräknad vid 95 % fältgrobarhet

"För att sprida sina risker är majs ett bra komplement i grovfodret. Vid torra år då vallen presterar sämre trivs majsen och tvärtom. Stärkelsehalt och energi i majs är hög vilket kompletterar ett proteinrikt grovfoder med hög smältbarhet."

Johanna Öwall, Ansvarig växt

Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: