Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Protaq Bond LF3

Protaq Bond LF3 är en flytande produkt innehållandes syror för användning i dricksvattnet. Dess unika kombination av organiska syror och kort- och mellanlånga fettsyror gör att den är effektiv mot både gramnegativa (ex. E. coli) och grampositiva bakterier (ex. Clostridium perfringens). Blandningen av syror gör också att den är verksam i de olika pH-nivåer som förekommer i mag- och tarmkanalen. Protaq ger därmed goda förutsättningar för en välfungerande mag- och tarmkanal, vilket är en viktig grundförutsättning för att dina fåglar ska må och producera bra.

Protaq innehåller även ett emulgeringsmedel som dels ger en bra fördelning av syrorna i vattnet men som också verkar hämmande för utvecklingen av biofilm i vattenledningarna.

Hur används Protaq Bond LF3?

Att tänka på vid användning

  • Eftersom Protaq löser upp eventuell befintlig biofilm är det viktigt att vattenlinjerna är rena innan produkten används, annars kan den upplösta biofilmen täppa igen vattennipplarna. Detta är sällan en risk i kycklingstallar som har en kort omgångstid (förutsatt att vattenlinjen är ordentligt rengjord innan insättning), men blir en större risk i ett värphönsstall, om systemet inte flushas regelbundet eller om det används syra redan från insättning.
  • Protaq ska inte användas samtidigt som vaccin tillsätts via vattnet.
  • Används ett vattenreningssystem med oxider så måste doseringen av Protaq anpassas för att nå det pH som rekommenderas av tillverkaren av vattenreningssystemet (ofta runt 5,5 – 6,5). Detta kan medföra att Protaq får doseras med lägre dos och därmed sjunker effektiviteten.

Värphöns

Protaq ska endast användas om vattenlinjerna är ordentligt rena och biofilm borttagen. Bäst är att ge under uppvärpet innan en biofilm har hunnit byggas upp. Under uppvärpet kan Protaq användas som en 3-dagars dos varje eller varannan vecka. Vid mag- & tarmstörningar bör produkten användas 5 dagar i sträck.

Dosera mellan 0,5 och 0,75 liter per 1000 liter dricksvatten beroende på hårdheten. Blanda 0,5-0,75 liter Protaq i 10 liter vatten och dosera med 1 % till vattenlinjen. Det slutliga pH:t ska vara runt 4,5. Börja hellre med en låg dos och trappa sedan upp för att vänja hönsen.

För 10 000 värphöns åtgår drygt 1 liter Protaq per dygn.

Matfågel

Till kycklingar används Protaq med fördel i förebyggande syfte under kycklingens första levnadsvecka. Lyckas man dämpa tillväxten av E. coli under denna viktiga vecka kan det ha en positiv effekt på dödligheten och andelen benproblem, som kan uppstå till följd av E. coli-infektion. Den kan också sänka trycket av campylobakter inför slakt. Uppstår det problem med mag- och tarmkanal senare under kycklingens liv är användning av produkten under
5 dagar i följd att rekommendera.

Använd 0,8 liter Protaq till 1000 liter dricksvatten. Blanda 0,8 liter Protaq i 10 liter vatten och dosera med 1 % till vattenlinjen. Den exakta dosen bör justeras efter vattnets hårdhet. Bäst är att uppnå ett pH om 4,0 till 4,5 i vattnet efter tillsats, vilket oftast uppnås med en inblandning mellan 0,5 till 2 liter per 1000 liter vatten. Ett pH under 4,0 kan påverka foderintaget negativt och bör därför undvikas.

För 10 000 kycklingar går det åt ca 2,5 liter Protaq under första veckan.

Kalkon

För kalkoner rekommenderas Protaq att användas under de första 10 dagarna och därefter i 3 dagars stötbehandling varvat med 4 dagar, upp till och med 8 veckors ålder.

Dosera 0,5-2 liter per 1000 liter dricksvatten. Blanda 0,5-2 liter Protaq i 10 liter vatten och dosera med 1 % till vattenlinjen men var noga med att ha koll på ditt pH då kalkonerna är extra känsliga för lågt pH i vattnet. Börja hellre med låg dos och trappa sedan upp.

Kontakta din säljare

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: