Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Primo Kviga

Färdigfoder till rekryteringskvigor

Ett pelleterat färdigfoder speciellt anpassat till rekryteringskvigor. Primo Kviga innehåller det protein som den unga kvigan så väl behöver.

Fodret har en begränsad stärkelsenivå som gynnar rätt form av tillväxt och undviker att djuret sätter onödigt fett. Proteinkvaliteten passar det unga djuret som är på väg att bli en fullvärdig idisslare.

Den stärkelse som ingår och fodrets fiberkvalitet gynnar vommens utveckling.

Utfodringsrekommendationer efter avvänjning

*Fortsätt med Primo KalvStart någon vecka efter avvänjning. Fasa sedan över till Primo Kviga.
**Den sista 1-1,5 månaden innan kalvning bör hon få extra protein, sintidsmineral samt tillvänjas till kornas foderstat.

Se givorna i tabellen som en ungefärlig daglig rekommendation vid ett ensilage med normal smältbarhet och runt 120 g råprotein per kg ts. Det bästa är alltid att göra en foderstat baserat på aktuellt grovfoder. Men även då kan man behöva justera sin foderstat baserat på uppföljningen av kvigornas tillväxtkurva för att nå målet.

Kontakta din säljare

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: