Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Deltamin Kviga

Mineralfoder för kviga

Smakligt och välbalanserat mineralfoder för den växande kvigan. När rekryteringskvigorna är runt 6 månader gamla täcker kraftfodergivan oftast inte behoven av vitaminer och mineraler. Fasa då in Deltamin Kviga.

Ett starkt immunförsvar är viktigt för att kvigan ska hålla sig frisk och kunna växa som planerat. Därför har Deltamin Kviga ett riktigt högt innehåll av både vitaminer och mikromineraler kombinerat med både naturligt E-vitamin och organiskt selen.

Utfodringsrekommendationer efter avvänjning

*Fortsätt med Primo KalvStart någon vecka efter avvänjning. Fasa sedan över till Primo Kviga.
**Den sista 1-1,5 månaden innan kalvning bör hon få extra protein, sintidsmineral samt tillvänjas till kornas foderstat.

Se givorna i tabellen som en ungefärlig daglig rekommendation vid ett ensilage med normal smältbarhet och runt 120 g råprotein per kg ts. Det bästa är alltid att göra en foderstat baserat på aktuellt grovfoder. Men även då kan man behöva justera sin foderstat baserat på uppföljningen av kvigornas tillväxtkurva för att nå målet.

Kontakta din säljare

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: