Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Magnesiumklorid

Anjoniskt salt mot kalvningsförlamning

Magnesiumklorid är ett anjoniskt salt som kan tillsättas i sinkofoderstaten. Kan tillsättas i sinkofoderstaten de sista 2-3 veckorna för att surgöra foderstaten och förbereda kons kalciummetabolism inför kalvning. Beroende på vilka fodermedel som ingår i sintidsfoderstaten kan det finnas behov av att sänka det så kallade CAB-värdet i foderstaten när kon närmar sig kalvning.

Vad är CAB-värde?

CAB-värdet är ett mått på förhållandet mellan positivt och negativt laddade joner. Om CAB-värdet sänks i foderstaten så sjunker också pH i blodet och urinen hos kon. Det gör att mer kalcium frisätts från skelettet. Att hjälpa kon att starta denna process blir extra viktigt om sintidsfoderstaten innehåller mycket kalcium vilket kan vara fallet om det ingår ett klöverrikt vallfoder.

Utfodring

  • Tillsätts i sintidsfoderstaten 2-3 veckor innan kalvning
  • Dosering 100-600 g/ko/dag beroende på vilka övriga fodermedel som ingår
  • Målsättningen ska vara att foderstaten sista veckorna ska ha ett negativt CAB värde, gärna ned mot -100 meq/kg ts
  • Kontrollera effekten genom att mäta urinets pH. Det ligger normalt på ca 8 och ett mål ska vara 6-6,5 men aldrig under 5,5.
  • Om korna sorterar så går det lösa upp produkten i varmvatten innan den mixas in i grovfodret

Kontakta din säljare

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: