Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Förebygg kalciumbrist

Kalciumbrist syns inte alltid

Kalvningsförlamning är, sett till landet som helhet, inte ett enormt problem. För enskilda besättningar kan det dock innebära stora förluster.

Men, vad som i undersökning efter undersökning visar sig är att omkring 50% av omkalvarna har en subklinisk kalciumbrist tiden runt kalvning.

Det är denna  kalciumbrist, som man inte riktigt ser, som står för de stora förlusterna i en besättning. Får man bort den, ökar mjölkproduktionen samtidigt som fruktsamheten och juverhälsan förbättras, och det också på gårdar utan synbara problem med kalvningsförlamning.

Filtrera
X-zelit
Bovikalc
Filtrera
Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5 6 7

Testa statusen i din besättning

Subklinisk kalciumbrist är något som inte alltid märks konkret utan ger mer diffusa symptom så som kvarbliven efterbörd, sänkt ts-intag, mastit eller försämrad fertilitet.

För att testa statusen i din egen besättning kan du be din veterinär ta blodprov och analysera ett antal kor 6-24 timmar efter kalvning.

En ko som fått i sig tillräcklig mängd X-Zelit 2 veckor innan kalvning kommer att ha en kalciumnivå över 2,15 mmol/l och en fosfornivå under 0,8 mmol/l. Allt under detta kan anses som subklinisk kalciumbrist.

Kalciumbrist & kalvningsförlamning

Även vid en låg frekvens kalvningsförlamning är andelen kor med subklinisk kalciumbrist (< 2,0 mM) hög, vilket man såg när man analyserade nivån av kalcium i blodet på 1 462 kor.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: