Search
Close this search box.

.

.

SiloSolve® MC

Till blött ensilage

SiloSolve MC bevarar näringen i ensilaget och skyddar mot klostridier. Tillväxt av klostridier förekommer oftast i våta ensilage och sänker det färdiga ensilagets smaklighet och smältbarhet. Tydliga tecken på tillväxt är högt ammoniumkväve och smörsyra som båda bildas när värdefullt protein bryts ned. Smörsyran är en svag syra som ger ensilaget en sämre smak och ofta ett högre pH-värde. Också ammoniaken försämrar smaken och foderintaget. SiloSolve MC är utvecklad för ensilering av blöta och andra svårensilerade grönmassor.

Rekommenderat ts-intervall: 20-35%

Ger en snabb pH-sänkning och ett dubbelt skydd mot klostridier

Den innehåller tre olika stammar av mjölksyraproducerande bakterier som tillsammans ger en snabb pH-sänkning och ett dubbelt skydd mot klostridier. Dels via den effektiva pH-sänkningen som hämmar klostridierna, dels genom att en av bakterierna har en patenterad effekt mot just klostridier. En snabb pH-sänkning minskar inte bara risken för att de oönskade mikroorganismerna ska skada ensilaget, den minskar också näringsförlusterna. Det har i flera försök visat sig öka mjölkproduktionen med runt 1 kg ECM per ko och dag.

Vad räcker en förpackning SiloSolve till?

SiloSolve levereras i påsar innehållandes ett pulver som du enkelt löser upp i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Slå lösningen tillsammans med resterande mängd vatten i behållaren på maskinen. Blandar sig gör det på väg ut till fältet. Hur många ton grönmassa varje påse räcker till, hur många påsar det är i en förpackning samt hur lång hållbarhet produkten har, ser du i tabellen nedan.

Så länge räcker din Silosolve

* Förpackningen innehåller en påse ensileringsmedel á 50 g samt 10 kg Natriumbensoat.
** Vid direktbehandling dosering, 4 g/ton grönmassa.
***Behandlad grönmassa

Hur ska jag blanda och dosera SiloSolve?

Tabellen visar antalet påsar som ska lösas upp i behållaren, beroende på behållarens volym och vilken mängd vätska du önskar tillsätta per ton grönmassa. Utgå från maskinens doseringsutrustning när du väljer vilken vätskevolym som ska tillsättas per ton grönmassa. En påse à 100 g SiloSolve behandlar 50 ton grönmassa. Utifrån detta kan du se i tabellen många påsar som ska blandas i din behållare så att du når rätt koncentration bakterier per ton grönmassa med din valda vätskevolym.

SiloSolve går att blanda till önskad dosering

Observera att tabellen inte gäller för SiloSolve OS.

Bakterierna i SiloSolve MC

Lactococcus lactis SR3.54 – patenterat god effekt för att reducera tillväxt av klostridier.

Enterococcus faecium och Lactobacillus plantarum – ger omedelbar produktion av mjölksyra för att snabbt sänka pH, ta kontroll
över ensileringsprocessen och bilda ett lagringsstabilt ensilage.

4 fördelar med SiloSolve MC

Effektiv mot klostridier

Klostridier gillar våta ensilage och syrebrist är inga bekymmer för dem. De bryter ner proteinerna till ammoniak och smörsyra. De kan också försämra kornas hälsoläge samt orsaka avdrag på mjölken. SiloSolve MC skyddar ensilaget genom en effektiv pH-sänkning samt en direkt effekt mot just klostridier.

Bevarar proteinkvaliteten

Eftersom SiloSolve MC motverkar klostridier bevaras grovfodrets protein som istället kan utnyttjas för mjölkproduktion samtidigt som behovet av kraftfoder minskar. Också ammoniakproduktionen hämmas, vilket ökar ensilagets smaklighet.

Ger mer mjölk

SiloSolve MC kombinerar bakterier som är riktigt startsnabba med sådana som sänker pH:t ner till en låg och stabil nivå. Resultatet ses som lägre näringsförluster och en ökad produktion.

20-35% ts

SiloSolve MC är utvecklad för de blötare svårensilerade ensilagen och ger där en effektiv pH-sänkning.

Mer mjölk med lägre foderförbrukning

SiloSolve MC ger en mycket snabb och effektiv pH-sänkning. På så sätt bevaras näringen i ensilaget. Diagrammet visar att trots att korna åt mindre mängd foder, så mjölkade de nästan ett kg ECM mer när de fick ensilage behandlat med SiloSolve MC. *Signifikant skillnad (p<0,05).

L.lactis har effekt mot klostridier

SiloSolve FC ger en snabb och effektiv fermentering, vilket som diagrammet visar minskar ts-förlusterna för ensilage behandlat med SiloSolve FC trots vitt spridda ts-halter och grödor. (90 dagars ensilering). *Signifikant skillnad (p<0,05).

Proteinet bevaras med SiloSolve MC

Diagrammet visar att inte alla mjölksyrabakterier (MSB) har någon effekt mot klostridier. Lacctococcus Lactis SR3.54 däremot, som ingår i SiloSolve MC, är en unik stam som har en patenterad effekt mot klostridier.

Kontakta din säljare

Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: