Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Alexandrinerklöver

Alexandrinerklöver är en kvävefixerande (1-årig) snabbväxande baljväxt med ett hög- och upprätt växtsätt. Den klarar odling på jord med låga pH men föredrar bördigare jord med pH över 6,0 och växer bra vid höga sommartemperaturer. Trots sin snabba tillväxt är grödan relativt svag i konkurrens och upplevs som gles i renbestånd.

Risk finns att uppföröka ärtrotröta och fusariumrotröta.
Alexandrinerklöver

Foto: DSV

Kontakta din säljare

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: