Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Blodklöver

Blodklöver är en kvävefixerande 1-årig klöver som passar utmärkt för insådd i växande gröda tidigt på våren för att få en tidig tillväxt. Om ogräskonkurrens sökes blandas arten med mer aggresiva arter då blodklöverns mindre aggressiva växtsätt inte är stark nog att mota ogräset. Tillväxten för blodklöver vid lägre temperaturer är bättre än hos andra klöverarter. Blodklöver är en djuprotad art med hög tålighet mot torka. Odling på dåligt dränerade jordar bör undvikas. Kan övervintra i södra Sverige.

Risk finns att uppföröka betcystnematod.

Sådd sker med fördel på våren i växande vårgröda med bredspridning eller fröplacering.
Blodklöver

Kontakta din säljare

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: