Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Arkiv: Majs

Två majssorter inför våren!

SY Larson – FAO 170 Är en medeltidig majssort som kombinerar en hög stärkelseskörd med en god fiberkvalitet. En hög energihalt och en fördelaktig fiberkvalitet ger möjlighet för ett kvalitetsfoder. Sorten är kort med god stjälkstyrka och har väl täckta kolvar.  Function – FAO 190 Är vår storsäljare: en medelsen sort som passar utmärkt i foderstater med hög andel majs. Lågt INDF och låg total fiberandel, hög stärkelseskörd och högt energiutbyte gör Function till en

Läs mer »

Majs

Sprid dina grovfoderrisker med majsodling Majssorter för alla typer av fält och förhållanden hittar du här. Vi satsar på kvalitet, höga stärkelseskördar, och stabilitet. Se till att välja en sort som passar väl i ditt upplägg, när det gäller skördetidpunkt osv. Det här är sorter som valts ut med omsorg – så att det matchar med din foderstat. FAO-tal FAO-tal anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd. (+50 ger ca 8-10 dagar senare

Läs mer »

Sprid riskerna med majs!

För att sprida sina risker är majs ett bra komplement i grovfodret. Vid torra år då vallen presterar sämre, trivs majsen – och tvärtom. Stärkelsehalt och energi i majs är hög vilket kompletterar ett proteinrikt grovfoder med hög smältbarhet. Vi har många olika sorter vi gärna trummar för. Men här koncentrerar vi oss på tre stycken: Duke – FAO 160 Tidig majssort som visar på mycket hög stärkelseskörd i det tidigare majssegmentet. Utvecklingen är snabb

Läs mer »

9 tips inför din majsodling 2024

En bra tumregel är att välja väl beprövade sorter för större delen av majsarealen och använda resterande del av arealen för att testa nya sorter eller sorter anpassade till foderplanen, en önskan om en tidig skörd eller baserat på årets lagringssituation. Här är det bland annat viktigt att bedöma sorterna för deras stabilitet i förhållande till avkastning och kvalitet. Lars Olsen, rådgivare DLG växtodling, ger dig 9 tips: Startgödsla med kväve och fosforFörsök har visat

Läs mer »

ES Myrdal – FAO 210

Hög TS-skörd Lång stjälk Hög grad av Stay Green Läs mer om ES Myrdal Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.  

Läs mer »

Emeleen – FAO 210

Hög TS-skörd med högt energiinnehåll Lång med goda stjälkegenskaper Frisk med hög grad av Stay green Läs mer om Emeleen

Läs mer »

Function – FAO 190

Utmärkt fiberkvalité med hög smältbarhet Hög stärkelseskörd Robust sort med hög köldtolerans Läs mer om Function Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.  

Läs mer »

P7179 – FAO 180

Hög stärkelseskörd Snabb vårutveckling och tidig blomning Medel stjälklängd med god stjälkstyrka Läs mer om P7179 Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.  

Läs mer »

Pinnacle – FAO 180

Tidig vårutveckling Både helsäd och kärnmajs Medeltidig med högt utbyte Läs mer om Pinnacle Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.  

Läs mer »

Ambition – FAO 180

Tidig Robust Hög stärkelsehalt Läs mer om Ambition Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.  

Läs mer »
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: