Search
Close this search box.

.

.

Agera kraftfullt mot brunrost – fokus i fält v. 25

När sprutade du för svamp senast – i vårkornet, eller höstvetet? Är det mer än 10 dagar sedan bör du kontrollera ditt fält – speciellt om du har kört med en låg dos i huvudbehandlingen.

Brunrost i höstvete

I höstvete finns angrepp av brunrost och hittar du nya etablerade angrepp använder du 0,5 l Folicur Xpert per hektar.

Om du inte ser något angrepp i fält, men du har kört låg dos i huvudbehandlingen, bör du använda 0,5 l Balaya per hektar förebyggande mot rost och septoria, särskilt om du fått regn.

I obehandlat vårkorn ökar kornrost och även bladfläcksjuka just nu. Har du ännu inte behandlat dina fält och borsten är framme, rekommenderas du köra 0,5 l Ascra Xpro+0,2 l Comet Pro + 0,2 l Cerone mot axbrytning.

Läs mer om svampbehandling i korn i växtodlingsbrev vecka 22.

Svampsjukdomar och skadedjur i Ärter

När ärterna blommar och sluter sina skidor kan det finnas behov för en svampbekämpning. På grund av det gynnsamma vädret, med värme och fukt, tyder dock allt på att det är ekonomiskt att bekämpa svampsjukdomar i utsädesärterna på grund av kravet om en riktigt god grobarhet. Vid behov kan användas:

  • 0,5 kg Signum WG pr. ha

Ärtbladlus och ärtvecklare, kan bli ett problem i konsumtionsärter och utsädesärter, där de kan försämra kvaliteten avsevärt. Inflygningen av ärtvecklaren kan övervakas med feromonfällor. Den vägledande skadetröskeln för konsumtion- och utsädesärter är 50 ärtvecklare fångade i två fällor. När skadetröskeln överskridits skall det gå 10-20 dagar innan man gör en behandling, eftersom då hinner äggen kläckas och larvarna kan bekämpas. I det varma vädret vi har bör det bara gå 10 dagar. Feromonfällorna gillras med 2 fällor per 10 hektar. Ärtvecklarens larver bekämpas med:

  • 0,2 l Mavrik 2F pr. ha.

Kraftiga angrepp av ärtbladlus vid blomning kan ge förlust av blommor. Den vägledande bekämpningströskeln i blomningen är 15-20% angripna plantor. När baljorna är utvecklade och de har börjat svälla är skadetröskeln upp på 50 % angripna plantor. Lössen gömmer sig i knopparna, men hittas genom att slå toppskottet ner i en vit plastburk. Angreppet av ärtbladlus kan variera mycket på samma mark, så markerna bör undersökas på flera ställen. Ärtbladlusen kan bekämpas med:

  • 0,2 l Mavrik 2F pr. ha

Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner

Chokladfläcksjuka

Åkerbönan är på väg att blomma. Förra säsongen lärde vi oss att kraftiga angrepp av svampsjukdomar kan ge stora avkastningsförluster. Åkerböna kan angripas av flera svampsjukdomar – bland annat av chokladfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost. Chokladfläcksjuka kan ge stora skördeförluster. Därför rekommenderar vi att åkerböna behandlas 1-2 gånger. 2 gånger om vädret är mer regnigt än just nu. Första sprutningen vid begynnande angrepp, vanligen i början/mitten av juni vid begynnande blomning. Andra behandlingen utförs vid behov cirka 2 veckor efter första behandling. 

Svenska Foder rekommenderar:

  • 0,5 kg Signum WG pr. ha

Max 2 antal behandlingar per år och max dos vid varje behandling är 1 kg pr. ha 

Försöken har visat på nettomerutbyte på upp till 1.600 kr. pr ha med 2 behandlingar. Man har också skördat riktigt förnuftiga merutbyten i Danmark där det finns mycket chokladfläcksjuka, som är ett problem och i Tyskland där det finns rost, som har varit de största problemen i försöken.

Skadedjur i Åkerböner

Skadedjur i åkerböna är den svarta bönbladlusen och bönsmyg. Skadetröskeln för bönbladlusen är 10-15 % plantor, där bladlusen har börjat att bygga kolonier. Åkerböna kan också angripas av grön ärtbladlus. Lusen kan bekämpas med: 0,2 l Mavrik 2F pr. Ha Bönsmyg är ett ökande problem för speciellt utsädesodlingar. Erfarenheterna från utlandet säger att bönsmygbaggen är svår att bekämpa och att det inte finns någon bekämpningströskel.

Kom ihåg mikronäringsämnen till betor och fodermajs

Borbrist i betorna

Variationer i mark- och klimatförhållanden kan vara orsak till att försörjningen av mikronäringsämnena är dåliga. Brist på mikronäringsämnen kan vara svårt att se och uppträder ofta som fläckar i fälten. Det mest optimala sättet att försörja sina grödor med mikronäringsämnen är genom bladgödning, där näringsämnena träffar bladen och upptas direkt där de skall användas.

I fodermajs och betor är det viktigt med en optimal försörjningen av bla. Bor och Mangan. Vår rekommendation är att använda: 1-2 l Profi ManganNO3 + 1-2 l Profi Bor + 0,3 l NovaBalance på grödans 3-4 bladstadie och en gång till 2-3 veckor senare. Tänk på att det är viktigt att NovaBalance tillsätts först och att Manganen är ordentligt blandad i sprutvätskan innan Bor tillsätts. Senare användning 1–2 l Norotec majs per hektar 1-2 gånger eller 10-15 kg Epso Mikrotop. Läs mer om rekommendationerna om användning av mikronäringsämnen i växtodlingsbrev vecka 20

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: